Bugetul MADR pe 2017, în creştere cu 83,4% faţă de anul trecut

Un lucru îmbucurător pentru agricultura României este că în 2017 bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este de 17,337 miliarde de lei, în creştere cu 83,4% faţă de 2016. Conform proiectului Legii bugetului pe 2017, în 2018 alocarea bugetară urmează să se majoreze la 20,165 miliarde de lei, în 2019 la 20,400 miliarde de lei, iar în 2020 la 20,417 miliarde lei. Potrivit actului normativ, cheltuielile MADR au fost estimate la 16,934 miliarde de lei, în creştere cu 147,14% faţă de 2016. Din această sumă, pentru cheltuielile cu personalul vor fi alocate 602,33 milioane de lei, un plus de 7,72% faţă de 2016, când valoarea a fost de 559,18 milioane de lei, iar pentru salariile de baza ale angajaţilor MADR au fost alocate 474,242 milioane de lei, o majorare de 8,55% faţă de anul trecut.

În ceea ce priveşte fondurile alocate de la bugetul de stat pentru subvenţiile agricultorilor, acestea se vor ridică la 2,243 miliarde de lei, în creştere cu 5,43% faţă de anul 2016. Pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile din exerciţiile financiare încheiate a fost prevăzută de la bugetul de stat o sumă de 4,5 milioane de lei, în scădere cu 95,7% comparativ cu cele 104,5 milioane de lei alocate în 2016.

În schimb, pentru proiectele din programele perioadei actuale 2014-2020 au fost estimate fonduri de 13,12 miliarde de lei, o majorare substanţială faţă de anul trecut, respectiv cu 284,17%. Pentru investiţiile publice, Ministerul Agriculturii a alocat în acest an o sumă de 1,571 miliarde de lei, faţă de numai 1,04 milioane lei în anul 2016.

De asemenea, pentru perioada 2017-2019 bugetul MADR vizează un program special de refacere şi extindere a infrastructurii de irigaţii, continuarea măsurilor privind încurajarea agriculturii ecologice şi a produselor tradiţionale şi alte sectoare care oferă posibilitatea valorificării potenţialului agroalimentar, realizarea unui program pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi procesare pentru legume-fructe şi pentru unele produse de origine animalieră.

Sursa MADR.