Care este viitorul politicii agricole comune?

Comisia Europeană a discutat, în data de 29 noiembrie a.c., despre viitorul alimentației și agriculturii și implicit despre direcția viitoare a politicii agricole comune.

Ideile de bază ale acestei inițiative sunt norme mai simple și o abordare mai flexibilă care va garanta că una dintre cele mai vechi politici comune ale UE va continua să fie eficientă și să ofere rezultate reale în sprijinirea agricultorilor.

Obiectivele de politică de bază vor fi stabilite la nivelul UE, îndeplinind obligațiile care decurg din Tratatul UE, dar și obiectivele și țintele deja stabilite, de exemplu privind mediul, schimbările climatice (COP 21) și o serie de obiective de dezvoltare durabilă. Fiecare stat membru va elabora apoi un plan strategic propriu aprobat de Comisie  care să precizeze modul în care intenționează să atingă obiectivele.

Atenția se va concentra, mai degrabă, pe monitorizarea progresului și asigurarea faptului că finanțarea este axată pe rezultate concrete. Trecerea de la o abordare generală la una personalizată înseamnă că politica și implicațiile sale din viața reală vor fi mai aproape de cei care o pun în aplicare pe teren.

Sprijinul pentru fermieri va continua prin sistemul de plăți directe.

În următoarele luni, discuția și lucrul cu privire la obiectivele concrete, arhitectura și proiectarea viitoarei politici vor avansa în paralel cu lucrările privind următorul cadru financiar multianual. În urma propunerii Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual din mai 2018, propunerile legislative privind viitoarea politică agricolă comună vor fi prezentate înainte de vara anului 2018.