Codul de conduită privind schimbul de date în agricultură stabilește scena pentru agricultura digitală

Săptămâna aceasta, o coaliție de asociații din cadrul lanțului agroalimentar al UE a lansat un cod comun de conduită al Uniunii Europene privind schimbul de date privind agricultura. Codul promovează beneficiile schimbului de date și permite modelelor agro-business, inclusiv agro-cooperativelor și altor agro-întreprinderi, să se transforme rapid într-o epocă a agriculturii digitale îmbunătățite. Codul evidențiază relațiile contractuale și oferă îndrumări cu privire la utilizarea datelor agricole, în special a drepturilor de acces și utilizare a datelor.

Semnatarii Codului consideră că accesul la date agricole corecte este vital pentru dezvoltarea agriculturii digitale care să permită agricultorilor și cooperativelor să producă mai mult folosind mai puține resurse. Pentru a beneficia pe deplin de avantajele agriculturii digitale, schimbul de date între diferiții parteneri din lanțul agroalimentar trebuie realizat în mod corect și transparent. Acest Cod de conduită al UE privind schimbul de date agricole prin acordul încheiat între Copa și Cogeca, CEMA, Fertilizers Europa, CEETTAR, CEJA, ECPA, EFFAB, FEFAC și ESA vizează stabilirea unor principii transparente, clarificarea responsabilităților și crearea de încredere între parteneri. Acesta stabilește principalele linii directoare pe care operatorii să le urmeze, combinate cu o listă de verificare. Acordarea accesului la datele necesare va facilita și accelera modelele de afaceri bazate pe date.

Codul recunoaște necesitatea de a acorda inițiatorului de date (cel care a creat/colectat datele fie prin mijloace tehnice, fie el însuși sau care a comandat furnizorii de date în acest scop) un rol de lider în controlul accesului și utilizării datelor de la afacerea lor și să beneficieze de partajarea datelor cu orice partener care dorește să utilizeze datele lor. Liniile directoare subliniază faptul că dreptul de a determina cine poate accesa și utiliza datele este atribuit inițiatorului de date. În practică, aceasta înseamnă că, de exemplu, drepturile privind datele produse în exploatație sau în timpul operațiunilor agricole sunt atribuite agricultorului și pot fi utilizate în mod extensiv de către acesta.

„Salut Codul de conduită al Uniunii Europene privind schimbul de date în domeniul agricol inițiat de părțile interesate din sectorul agroalimentar. Pe măsură ce Europa se îndreaptă către o PAC mai modernă și mai durabilă, soluțiile tehnologice vor fi mai importante decât oricând, oferind un rol esențial agriculturii și soluțiilor bazate pe date.

Pe măsură ce ne îndreptăm spre completarea economiei de date europene, prin punerea la dispoziție a mai multor date și a fluxului liber, mă bucur să văd că sectorul agroalimentar își unește forțele pentru a face față unui obstacol important în călătoria către agricultura digitală„, a declarat comisarul european pentru agricultură, Phil Hogan.