Conferință privind neonicotinoidele și controversele generate de decizia CJUE privind posibilitatea Statelor Membre de a acorda autorizații de urgență conform art. 53 din Reg. 1107/2009

Alianța pentru Agricultură și Cooperare, care reunște organizațiile LAPAR, Federația Națională PRO AGRO, UNCSV și Forumul APPR, au organizat o conferință de presă vineri, 27 ianuarie 2023, de la orele 11:00, în Aula Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (A.S.A.S.), din București.

Conferința a avut ca scop principal apărarea dreptului României, ca stat membru U.E., de a acorda autorizații de urgență pentru utilizarea temporară a substanțelor de protecție a plantelor din gama insecticidelor neonicotinoide, în baza regulamentului european de punere în aplicare a regulamentului cadru privind punerea pe piață a pesticidelor.

Ce ne-am propus să realizăm? Alianța pentru Agricultură și Cooperare cere Guvernului României și Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale să facă toate demersurile necesare pentru ca România să poată apela în continuare la tratamentul semințelor cu insecticide neonicotinoide (în baza art. 53 din Reg. (CE) 1107/2009), până la momentul în care industria produselor de protecția plantelor va pune pe piață o altă moleculă care să asigure o protecție cel puțin la fel de eficientă  ca neonicotinoidele față de dăunătorii de sol specifici zonei bazinului Mării Negre.

De ce ne dorim acest lucru? Fiindcă România este primul producător  de floarea-soarelui și porumb, după cum este și cel de-al treilea producător de semințe (material semincer) pentru aceleași culturi la nivelul U.E. În condițiile pierderii dreptului femierilor de a-și proteja eficient ogoarele, aceștia nu vor mai putea înființa cele două culturi de importanță majoră,  ceea ce ar însemna un dezastru economic pentru sectorul agricol românesc și, implicit, pentru securitatea alimentară a partenerilor săi de export intra- și extra-comunitari.  În aceste condiții, este vital să apelăm la tratamentul cu neonicotinoide al semințelor acolo unde se depășește Pragul Economic de Dăunare (PED), întrucât, singură, rotația culturilor nu poate ține sub control populațiile de dăunători, iar substanțele de protecția plantelor au un rol recunoscut științific în gestionarea integrată a bolilor și dăunătorilor.

Așadar, susținem cu fermitate necesitatea utilizării neonicotinoidelor în agricultura românească. Totodată, în cadrul acestei întâlniri, Alianța a subliniat faptul că România are condiții pedo-climatice specifice, diferite față de cele ale majorității țărilor U.E., și, ca atare, tehnologiile agricole aplicate la noi sunt diferite față de tehnologiile folosite în altă parte. Totodată, a fost subliniat faptul că și fermierii din România caută soluții de reducere a amprentei asupra mediului și de se conforma acelorași condiții exigente de protejare a acestuia.

Ca fermieri, ne-am exprimat și continuăm să ne manifestăm îngrijorarea în ceea ce privește asigurarea securității alimentare a României, dar și a U.E. Fermierii români fac parte cu demnitate din marea familie a mediului asociativ agricol european și doresc să își apere reziliența afacerilor în spațiul economic european.

În urma acestui eveniment, considerăm că statul român, prin intermediul tuturor instituțiilor sale, trebuie să adopte o poziția fermă în a-și apăra interesele economice agricole, iar instituțiile europene, atunci când stabilesc politicile de mediu, trebuie să țină cont de specificul regional, inclusiv cel din zona României, țară care ocupă poziția 5, ca suprafață agricolă, după Franța, Spania, Germania și Polonia și la egalitate cu Italia.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare, în numele celor patru organizații, speră că a reușit să sublinieze, prin organizarea acestui eveniment, importanța  demersului inițiat. Totodată, în deplină transparență și asumare, face un apel către consumatori, către publicul larg, către autorități, pentru a se alătura acestei inițiative, de a sprijini activitatea fermierilor români și de a consolida poziția de furnizor de hrană sigură și de calitate a României.

Faptul că sunteți în cunoștință de cauză vizavi de problematica expusă anterior, dar și de organizarea acestui eveniment reprezintă, în sine, un gest de solidaritate, de mediatizare obiectivă și transparentă.

În numele tuturor membrilor și organizațiilor membre ale celor 4 organizații.

LAPAR – Nicolae VASILE

PRO AGRO – Ionel ARION

UNCSV – Mircea BĂLUȚĂ

Forumul APPR – Nicolae SITARU