Comisia Europeană a aprobat modificarea Planului Strategic PAC al României pentru perioada 2023-2027

Modificările Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună (PAC) al României pentru perioada 2023-2027 au fost aprobate de către Comisia Europeană. Propunerea de revizuire, transmisă pe 17 octombrie, s-a concretizat în urma consultărilor desfășurate cu partenerii economici și sociali, reprezentând un pas esențial în adaptarea la nevoile actuale ale sectorului agricol.

Planul Strategic consolidat va îmbunătăți condițiile de accesare a plăților directe, atât pentru sectorul vegetal, cât și pentru cel zootehnic. Printre cele mai importante modificări din sectorul vegetal se regăsesc definiția fermierului activ aplicabilă pentru beneficiarii de plăți directe și flexibilizarea condițiilor prevăzute de GAEC 6 – Acoperirea minimă a solului pentru a evita solul descoperit în perioadele cele mai sensibile.

Pentru a răspunde nevoilor și solicitărilor formulate de fermierii din sectorul zootehnic, au fost propuse modificări ale schemelor existente pentru sectorul bovine și ovine, dar și o intervenție nouă care va veni în ajutorul crescătorilor de vaci: sprijin cuplat pentru venit – porumb pentru siloz.

Aceste modificări reflectă angajamentul MADR în promovarea unei agriculturi moderne, sustenabile și adaptate la schimbările climatice, contribuind astfel la consolidarea poziției României în cadrul Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene. MADR mulțumește partenerilor implicați în acest amplu proces de consultare și reafirmă sprijinul constant în dezvoltarea durabilă a sectorului agricol național.

Documentul poate fi accesat pe site -ul MADR, link https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2023/Plan-Strategic-PAC-2023-2027-versiunea-3.1.pdf