Comisia Europeană întărește parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii fără a se abate de la obiectivele de mediu și climă

Alianța pentru Agricultură și Cooperare a fost reprezentată la întâlnirile Prezidiilor COPA și COGECA, desfășurate la Bruxelles, în zilele de 16 și 17 iunie 2022, în format fizic de către Florentin BERCU – UNCSV și Marius Mihai MICU – PRO AGRO și online de Cristina CIONGA – APPR, Liliana PIRON – LAPAR și Sorinela GHIȚĂ – UNCSV.

COGECA Praesidium din 16 iunie a avut ca pilon principal schimbul de opinii cu Jason HAFEMEISTER, Consilierul comercial al secretarului la Departamentul pentru Agricultură al SUA și Michael SCANNELL (Director general adjunct la DG AGRI) privind relațiile transatlantice și Comisia Europeană și inițiativele UE-SUA privind durabilitatea.

Dezbaterea a oferit posibilitatea unor discuții deschise și absolut necesare în această perioadă în care resimțim cu toții efectele invaziei asupra Ucrainei, iar contextul geo-politic este unul foarte complex. Fermierii și cooperativele au un rol esențial în a oferi securitate alimentară concomitent cu contribuția activă la reformele Pactului Verde. Politica Agricolă Comună este, de asemenea, într-un plin proces de reformare și pentru toate acestea este nevoie de o abordare generală.

O temă de interes pentru fermierii europeni a fost cum se va reuși integrarea elementelor de durabilitate, dacă doar piața va avea ceva de spus sau dacă fermierii vor fi sprijiniți să investească.

Directorul general adjunct la DG AGRI a răspuns că deschiderea către sprijinirea fermierilor este una evidentă și că s-a ținut cont de doleanțele acestora. A menționat, de asemenea, că un exemplu în acest sens este Directiva privind concurența neloială, care se va implementa în curând. ”Acționăm pentru a ne asigura că poziția fermierilor pe lanțul agroalimentar este protejată. Avem în desfășurare acțiuni la nivel național și european, demaram proiecte pentru a evalua posibilitatea consumatorului de a susține prețul impus de asigurarea durabilitații”, – a mai transmis Scanell.

Delegația română, a comunicat Directorului general adjunct al DG AGRI situația complicată în care se află fermierii români din cauza aglomerării portului Constanța: fluxul foarte mare și continuu de produse din Ucraina a condus la supraîncărcarea capacităților portuare din Constanta și practic la blocarea accesului mărfurilor din România. Țara noastră are nevoie de sprijin pentru a face față provocărilor din Portul Constanța, care acum este supraaglomerat, riscând să se creeze adevărate blocaje, care pot pune în pericol exportul de produse românești.

Urmare a situației din Ucraina și pe fondul recomandărilor tuturor de a ajuta la fluidizarea comerțului cu produse agroalimentare din Ucraina – inclusiv renunțarea la taxele vamale, au crescut foarte mult costurile cu transportul și manipularea acestor bunuri, ajungând practic să se dubleze. România are nevoie de mai multe barje, locomotive și vagoane care pot fi împrumutate pentru câteva luni până se deblochează situația din Ucraina.

Un alt punct al delegației române a fost cel referitor la nevoia implementării unei legislații noi privind Noile Tehnici Genomice (NTG), începând cu 1 ianuarie 2023, iar deciziile legate de implementare să fie luate doar pe criterii științifice.

Prin răspunsul său, Michael SCANNELL a evidențiat, din nou, că este absolut necesar ca Ucraina să fie sprijinită. Produsele ucrainiene, dacă nu se vor găsi mijloace să fie exportate, vor fi pierdute. Exporturile prin alte porturi de la Marea Neagră sunt blocate momentan, iar conform celor mai recente cifre, circa 1,8 mil tone cereale au fost trecute în luna mai prin coridoarele de securitate.

Directorul general adjunct al DG AGRI a fost de acord că impactul mare este, desigur, asupra țărilor vecine și reiterat: Comisia, în comunicarea din martie a luat în calcul consecintele asupra României și a țărilor vecine prin derogările date și fondul de criză, din care 25 milioane de euro sunt destinați special României pentru a atenua aceste efecte.

Cu privire la Noile Tehnici Genomice (NTG), există o serie de proiecte în valoare de miliarde de euro desfășurate prin HORIZON, prin care Comisia pune accent pe cercetare tocmai pentru a găsi soluții inovative. DG SANTE lucrează foarte activ în acest sens; deciziile sunt bazate pe studiile și opiniile emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

O altă temă de interes major, discutată la Bruxelles a fost cea a deschiderii către noi piețe si parteneriate strategice, având în vedere conflictul din Ucraina și embargourile impuse Rusiei.

Jason HAFEMEISTER, Consilierul comercial al secretarului la Departamentul pentru Agricultură al SUA a transmis că la Geneva tocmai au fost puse bazele unui Acord privind comerțul internațional și este de părere că sistemul american actual are probleme și trebuie să fie regândit sistemul multilateral.

Pentru asigurarea unei piețe deschise, unde fermierii să poată obtine un preț mai bun, cu continuarea durabilității, este nevoie de un cadrul multilateral internațional. Perspectiva SUA asupra comerțului cu U.E a suferit abordări diferite de la o guvernare la alta; a trecut de la abordarea naționalistă a regimului Trump, la abordarea mai echilibrată și deschisă a actualului regim Biden.

Cu privire la concurența neloială și standardele de producție diferite între SUA și UE, Jason HAFEMEISTER a subliniat că trebuie înțeleasă perspectiva americană cu privire la producție: USA reglementează produsul, care trebuie să fie echivalent din perspectiva calităților, nu metoda de producție. ” Carnea noastră este 100% sigură, dar metodele noastre de a produce sunt ”diferite” – a concluzionat HAFEMEISTER.

La ședința comună Copa-Cogeca de după amiază a avut loc un schimb de opinii cu Pascal Canfin (Președintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară) cu privire la contribuția agricultorilor și a cooperativelor în lupta împotriva schimbărilor climatice, în special pentru dosare cheie în curs de discutare precum Utilizarea sustenabilă a produselor de protecția plantelor, Pregătiți pentru 55 și Captarea carbonului în solurile agricole și defrișări.

Delegația noastră a reiterat că România are un consum mediu național anual de pesticide de 700 gr/ha, iar  media europeană este de 2.2 kg/ha. Dacă prin propunerea de Regulament privind Utilizarea Sustenabilă a Pesticidelor se vor implementa țintele de reducere cu 40% a consumului tuturor statelor membre indiferent de consumul avut și fără o corelare cu media europeană acest lucru va face ca aceste țări să fie complet necompetitive cu țările din Europa de Vest, dependente de importuri și complet nesigure alimentar.

Propunerea română este ca statele membre care au un consum national de pesticide si fertilizanti sub media europeană să nu mai fie obligate sau să fie condiționate să reducă consumul. Această propunere va ajuta inclusiv statele care au consumuri mari, pentru ca daca se aplica propunerea de reducere la 40% – 60% la toate statele membre inclusiv media europeana va scădea și le va dezavantaja și pe ele cand se va face trimitere la medie.

De asemenea la Praesidium COPA, delegația română a salutat perspectiva unor derogări de la bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC-uri), prin utilizarea unor practici agronomice cu beneficii echivalente pentru mediu.

Cele 4 organizații profesionale din agricultură, industrie alimentară și servicii conexe, reunite informal în Alianța pentru Agricultură și Cooperare, însumează aproximativ 3500 de membri care lucrează o suprafață totală de 2,5 mil ha, la care se adaugă 1,5 mil ha echivalentul UVM aferent zootehniei, pe întreg teritoriul României. Alianța cuprinde totodată și membri care activează în industria alimentară și cumulează a cifră de afaceri de 24,2%, respectiv un număr de angajați de 15,95% din totalul sectorului alimentar românesc.