Comisia Europeană se concentreză pe piețele în creștere pentru alimente și băuturi din UE, în programele de promovare din 2018

Programele din 2018 pentru promovarea produselor agroalimentare din UE se vor concentra în primul rând pe piețele cu cea mai mare creștere potențială, în special țări din afara Uniunii Europene (UE).

Programul de lucru pentru anul 2018 a fost adoptat în data de 15 noiembrie 2017 și, ca și în anii precedenți, va permite ca finanțarea UE din bugetul politicii agricole comune să fie utilizată pentru a cofinanța campaniile de promovare a produselor agroalimentare din UE.

Un total de 179 de milioane de euro va fi disponibil pentru programele de promovare selectate pentru cofinanțarea UE în 2018, față de 142 milioane EUR în 2017.

Din nou, ca și în anii precedenți, o parte din fondurile alocate pentru campaniile de promovare din 2018 se adresează anumitor sectoare. În acest an, accentul va fi pus pe promovarea producției durabile de ovine / caprine pentru a încerca să contracareze impactul dificultăților actuale pe care le întâmpină piața. O alocare suplimentară a fost prevăzută, de asemenea, campaniilor menite să promoveze alimentația sănătoasă și să crească consumul de fructe și legume în UE, un răspuns direct la dificultățile întâmpinate în special de sectorul fructelor și legumelor ca urmare a embargoului rus.

Cererile de propuneri pentru campanii specifice vor fi publicate în ianuarie 2018. Apelul este deschis unei game largi de organisme, cum ar fi organizațiile comerciale, organizațiile de producători și grupurile agroalimentare responsabile de activitățile de promovare. Așa-numitele programe „simple” pot fi depuse de una sau mai multe organizații din aceeași țară UE. Programele „multi” provin de la cel puțin două organizații naționale, din cel puțin două state membre sau din una sau mai multe organizații europene.