Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală în trimestrul al II-lea

Controalele inspectorilor sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală se realizează în baza Programului de supraveghere şi control pentru anul 2022 și vizează operatorii din industria alimentară care își desfășoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume – fructe.

În trimestrul al II-lea al anului 2022, Direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor județene precum şi a municipiului Bucureşti au verificat 207 de mijloace de transport al produselor alimentare de origine nonanimală și au efectuat un număr de 12.045 de controale în unităţile din industria agroalimentară.

Acțiunile de verficare au fost efectuate la nivel național și au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Controalele efectuate de inspectorii ANSVSA se concentrează în principal pe prevenție și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.

Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor, au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat 289 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2.107.040 de lei. Totodată, au fost emise 8 ordonanţe de suspendare a activităţii şi 4 ordonanţe de interzicere a activităţii.

De asemenea, s-a dispus măsura de reţinere oficială pentru o cantitate de 12.664 kg de produse de origine nonanimală. Întreaga cantitate de produse (ardei iute, grapefruit, mandarine, ciocolată, seminţe de quinoa, stafide etc.) a fost neutralizată.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, dintre care menționăm:

 • desfăşurarea activităţii în spaţii neaprobate/neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind demonstrarea trasabilităţii produselor de origine non-animală;
 • deficienţe structurale (pereţi exfoliaţi, pavimente deteriorate etc.);
 • depozitarea necorespunzătoare a materiei prime;
 • lipsa programului de autocontrol;
 • depăşirea limitei maxime admise pentru pesticide, aditivi şi contaminanţi;
 • lipsa documentului de înregistrare pentru mijloacele de transport.

În cadrul acestor acțiuni au fost prelevate 3.157 de probe din produse de origine nonanimală, 25 dintre acestea fiind neconforme:

 • 2 probe neconforme pentru reziduuri de pesticide, din totalul de 196 de probe prelevate, astfel:
 1. a) Dâmboviţa – 1 probă neconformă (morcovi) – origine Egipt, prelevată dintr-un depozit de legume fructe;
 2. b) Mureş – 1 probă neconformă (mere) – origine Moldova, prelevată dintr-un depozit de produse alimentare de origine nonanimală. A fost iniţiată notificarea de retragere de pe piaţă a produselor neconforme prin sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă (AAC).
 • 17 probe neconforme pentru determinarea criteriilor microbiologice, din totalul de 1.107 de probe prelevate;
 • 1 probă neconformă pentru aditivi, din totalul de 292 de probe prelevate;
 • 2 probe neconforme pentru contaminanţi, prelevate din unitaţi de fabricare a sucurilor din fructe şi legume, din totalul de 907 probe prelevate;
 • 3 probe neconforme (probe de sanitație), din totalul de 287 de probe prelevate;
 • 0 probe neconforme pentru caracteristici de calitate, din totalul de 98 de probe prelevate;
 • 0 probe neconforme pentru alergeni, din totalul de 94 de probe prelevate;
 • 0 probe neconforme pentru contaminare radioactivă, din totalul de 169 de probe prelevate;
 • 0 probe neconforme pentru tratarea cu radiații ionizante, din totalul de 7 probe prelevate.

Pentru probele neconforme, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 52.433  lei. De asemenea, s-a dispus măsura de reţinere/sechestru, în vederea distrugerii, pentru o cantitate de 29.017 kg de produse de origine non-animală precum și a 6.912 litri de suc de mere, produse neconforme.