CP AFIR Raport selecție DR27 și DR28

În urma finalizării etapei de evaluare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.ro, Rapoartele intermediare de selecție pentru intervenția DR-28 Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural și pentru intervenția DR-27 Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricolă. Ambele rapoarte sunt aferente celei de-a treia etape de depunere a proiectelor, respectiv perioada 1 – 31 ianuarie 2024.

Astfel, din cele 163 de proiecte depuse în luna ianuarie 2024 în cadrul DR-28, au fost selectate pentru finanțare 21 de proiecte investiții în drumuri comunale în valoare totală de 19,72 milioane de euro  finanțare asigurată din FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la Bugetul de Stat. Alte 104 proiecte sunt eligibile fără finanțare, 19 solicitări de finanțare sunt eligibile în așteptare, 12 proiecte sunt neconforme și doar 7 au fost declarate neeligibile.

De asemenea, în ianuarie 2024 s-au depus online la AFIR 81 de proiecte pentru drumuri agricole, finanțate prin DR-27. Dintre acestea, 16 proiecte au fost selectate pentru a primi finanțare în valoare de 15,83 milioane de euro. În cadrul acestei etape lunare, 46 de cereri sunt eligibile fără finanțare, 7 sunt eligibile în așteptare, 2 cereri de finanțare sunt neconforme și 10 proiecte au fost declarate neeligibile.

Reamintim că valoarea finanțării este de maximum 1.000.000 euro/ beneficiar, iar sprijinului public financiar este 100% nerambursabil raportat la costurile eligibile per proiect.

Documentele menționate pot fi consultate pe site-ul www.afir.ro, accesând următorul link Selectie – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online