Culturile de primăvară – calitate şi performanţă Saaten-Union

În contextul schimbărilor climatice actuale, considerăm că programul de înverzire, aplicarea produselor de protecție a plantelor, precum şi rotația culturilor reprezintă soluţii viabile pentru rezolvarea multor probleme.

În acest sens, planificarea reprezintă o măsură importantă în cadrul unei ferme. De altfel, ceea ce contează cu adevărat într-o exploataţie agricolă este performanța economică, nu neapărat pentru fiecare cultură în parte, ci pentru întreg ciclul de producţie. Porumbul, floarea-soarelui şi mazărea sunt culturi nelipsite în cadrul unei ferme cu un mediu economic adecvat. Nu putem spune acelaşi lucru despre culturile de nişă, cum ar fi ovăzul, orzul de primăvară sau soia.

Important de reţinut este faptul că portofoliul Saaten Union România cuprinde specii care pot fi cultivate pentru o rotaţie corespunzătoare. În oferta comercială a companiei se pot găsesc diverse specii: floarea-soarelui, porumb, mazăre, soia, lucernă, orz de primăvară şi ovăz.

Suprafeţele cu măzare cresc din nou

Daca în anul 2014 suprafaţa cultivată cu mazare era de aproximativ 10.000 ha, în 2017 aceasta a ajuns la 80.000 ha. În ceea ce priveşte cultura de soia, nu putem afirma o stabilitate a suprafeţelor. O parte din terenurile cultivate în trecut cu soia au început să fie cultivate cu mazăre. Un alt considerent care trebuie luat în calcul este noua modificare a Ordinului 341/19 octombrie 2017 care interzice aplicarea produselor de protecție a plantelor pe culturile secundare sau stratul vegetal, precum şi pe zonele cu culturi fixatoare de azot. În această situaţie, fermierii nu vor mai putea realiza producţia minimă impusă de 1.300 kg/ha.

Saaten Union România comercializează în primăvara 2018 două soiuri de mazăre, Salamanca şi Astronaute. În ceea ce priveşte soiurile de soia, putem afirma că Tena, Korana şi Larisa au realizat producţii ridicate şi stabile an de an în fermele din ţara noastră.

Rotaţia actuală a culturilor va ajuta pe termen lung fertilitatea solurilor din România?

În cazul în care rotația culturilor nu este evaluată ca un întreg economic, ci pe fiecare cultură în parte, este necesar să fie luată în considerare rotaţia cu leguminoase fixatoare de azot, cum ar fi mazărea, soia sau lucerna. Aceasta include influența economică a culturii asupra celorlalte plante și poate fi foarte variabilă de la fermă la fermă.O alta cultură care ar trebui analizată atent pentru introducerea în rotaţia culturilor este orzul de primăvară. Această specie are avantajul că solicită o cantitate scăzuta de apă şi poate aduce profituri bune. Compania Saaten Union comercializează mai multe soiuri de orzoiacă de primăvară, dintre care amintim: Thuringia, Xanadu, Beatrix şi Gesine.Un alt avantaj al cerealelor de primăvară este că ele pot controla buruienile problemă din cultură, precum iarba vântului, pirul târâtor, mohorul, susaiul şi costreiul.

Pe lângă avantajele mai sus menţionate ale cerealelor de primăvară, costurile tehnologice sunt mai scăzute faţă de celelalte culturi. Este indiscutabil faptul că, din punct de vedere al rotaţiei, leguminoasele şi cerelale de primăvară sunt foarte valoroase pentru o rotație corectă a culturilor.

Calitatea Saaten Union este una recunoscută

Ovăzul şi orzul de primăvară pot fi profitabile dacă îndeplinesc calitățile necesare pe piață, în caz contrar, profitabilitatea pentru fermă ar scădea considerabil. Parametrii de calitate pentru cerealele de primăvară comercializate de Saaten Union sunt: Puritatea 99 -100% şi Germinaţia peste 95%.

În ceea ce priveşte orzul pentru bere acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi acceptat în industria pentru bere: greutatea hectolitrică 67-72 kg, masa a 1.000 de boabe 34-38 g, impurităţi 1%, extract raport la substanţa uscată 78-82%, conţinut în substanţe azotoase 9-11%.

Putem remarca faptul că cerealele de primăvară, cum ar fi orzul şi ovăzul, precum şi  leguminoasele pentru boabe câștigă încă o dată excelență în ceea ce privește sănătatea câmpurilor şi programele de sprijin acordate. Evaluările economice ale culturilor trebuie să aibă întotdeauna în vedere avantajele agronomice, performanța și securitatea rotațională ca întreg.         

Articol furnizat de Saaten Union România