Cum poate fi lemnul de foc 400 lei, dacă prețurile de pornire la licitațiile de lemn pe picior sunt la 400 lei/mc, iar volumul din piață este din ce în ce mai mic? 

Persistența în măsuri contraproductive în sectorul forestier – precum plafonarea prețurilor lemnului de foc – a condus în 2022 la o criză de aprovizionare a populației cu lemn de foc și o scădere dramatică a producției în industria lemnului, de 16% în septembrie 2022  față  de septembrie 2021, cu închideri de capacități mari de producție.

Evoluțiile în curs, cu volum redus oferit la licitațiile principale de către RNP – Romsilva, prețuri de pornire la licitații adesea duble față de prețurile de referință și amplificarea blocajului aplicării amenajamentelor silvice în procedura de evaluare de mediu, nu sunt pozitive. Dimpotrivă. Măsurile corecte sunt cele care au în vedere eliminarea blocajelor și asigurarea necesarului de lemn în piață.

Într-un mod de neînțeles, deși plafonarea prețurilor lemnului de foc, peleților și bricheților s-a dovedit imediat o măsură artificială care a condus la dispariția acestor produse din comerțul modern, în plin sezon de aprovizionare a populației pentru sezonul de toamnă-iarnă, ordonanța de urgență care a introdus această plafonare nu a fost modificată, produce aceleași efecte și în prezent. Intrată în vigoare la 5 octombrie, ordonanța a fost aprobată tacit de Senat după mai mult de o lună de indecizie politică și a fost transmisă la Camera Deputaților unde nu a intrat încă în dezbatere la Comisiile de specialitate, la aproape 2 săptămâni de la această transmitere.

Efectele acestui blocaj artificial au fost multiple:

  • lipsa produselor din oferta retailerilor;
  • creșterea prețurilor prin facturarea separată de către retaileri a lemnului de foc și serviciilor de tăiere, despicare, paletizare, distribuție;
  • apariția unor prețuri speculative, în condițiile deficitului de ofertă;
  • lipsa ofertei de lemn de foc cu proveniență legală a creat piață pentru lemnul provenit din tăieri ilegale.

Dar dezbaterile nu au atins fondul problemei.

Deși în piață nu este suficient lemn, RNP – Romsilva reduce volumele ofertate și crește prețurile

Situația de criză pe piața lemnului de foc a fost  percepută ca fiiind  acută în toamna anului 2022, dar cauza de fond este deficitul de resursă de lemn în piață, care  a început  încă  din primăvară, ca  și creșterea  prețurilor. În condițiile unei oferte de lemn pe picior redusă cu 30% față de anii anteriori la licitațiile principale pentru producția anului 2022 organizate de RNP – Romsilva, prețurile medii de adjudecare au fost de 391 lei/mc încă  din primăvară, în creștere de 2,5 ori față de prețurile medii ale anului 2021! (Detalii în analiza Fordaq)

Deficitul de resursă de lemn au condus în mod artificial la prețuri mai mari cu 60-70% pentru lemnul industrial în România față de prețurile pieței europene. De aceea, în 2022 am avut o contracție dramatică a producției în industria lemnului și închideri de capacități. Astfel, conform indicilor producției industriale comunicați de INS, producția în industria lemnului este de doar 88% pe primele 9 luni din 2022 comparativ cu 2021, iar în septembrie 2022 de doar 84 % față de anul 2021. Criza deficitului de resursă de lemn și prețurile exagerate induse de acest deficit au fost semnalate în mod repetat de către Asociația Industriei Lemnului – Prolemn încă din primăvara anului 2022, dar avertizările au fost ignorate de autorități, chiar dacă asistam de atunci la închiderea unor capacități mari de producție.

Criza de pe piața lemnului – cu deficit de aprovizionare atât pentru industria lemnului cât și pentru aprovizionarea cu lemn de foc a populației – a intrat în atenția autorităților abia în toamna anului 2022, dar în loc să se constate deficitul de pe piață, s-a intervenit artificial prin măsura contraproductivă a plafonării prețurilor lemnului de foc, peleților și bricheților!

Mai mult, în loc să se corecteze cauzele care au condus la acest deficit, măsurile luate de autorltăți au agravat criza.

Astfel, volumul oferit la licitațiile principale de către RNP – Romsilva pentru producția anului 2023 continuă să scadă, iar prețurile de pornire la licitație sunt în marja de 250-450 lei/mc lemn pe picior. Aceste prețuri sunt adesea duble față de prețurile de referință stabilite chiar de RNP – Romsilva!

Practic, RNP – Romsilva aliniază prețurile de pornire la licitație la actualele prețuri de criză din piață, în loc să le alinieze la prețurile de referință care au fundamente economice solide pe termen lung. (Prețurile de pornire la licitație pot fi verificate pe site-ul RNP – Romsilva).

Cum ar putea lemnul de foc să fie pus în piață cu 400 lei/mc după cheltuieli de exploatare, transport în depozit primar, sortare, tăiere, transport la un retailer 100-300 km, depozitare și distribuție, dacă licitațiile pornesc de la prețul de 250-400 lei/mc lemn pe picior?

Administrarea pădurilor este blocată administrativ

În 2022 deficitul de resursă a fost cauzat și de blocarea administrării a minim 10 % din suprafața pădurilor României, prin blocarea aplicării amenajamentelor silvice prin procedura de evaluare de mediu. Pentru exemplificare, ocoalele silvice Padeș și Tismana din nordul județului Mehedinți sunt blocate în această procedură, cu efect în nerecoltarea unui volum de 70.000 mc de masă lemnoasă. Acest blocaj afectează direct aprovizionarea întregii zone Baia de Aramă, peste 25.000 locuitori. La nivel național, sunt blocate 34 ocoale din structura RNP – Romsilva, din totalul celor aproximativ 315 ocoale silvice. În foarte multe cazuri, procedura de evaluare de mediu durează între 8 luni și 2 ani, cu „recorduri” și mai mari.

Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență publicat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se dorește a se reglementa revizuirea evaluării de mediu pentru cvasitotalitatea amenajamentelor silvice, inclusiv, retroactiv, celor care se aplică de 5-10 ani de zile, care au parcurs o procedură legală de avizare de mediu și sunt aprobate prin ordin de ministru. Revizuirea retroactivă a unor acte administrative legal emise (avize de mediu) a fost respinsă de instanțele juridice din România, prin suspendarea aplicării unor ordine de ministru care au încercat să reglementeze în mod similar (ordinele de ministru 1945, 1946 și 1947 – mai multe detalii, în acest articol).

Formulările din ordonanța de urgență menționată au ca efect ca pentru cel puțin 70% din amenajamentele silvice din fondul forestier național să nu se știe dacă sunt aplicabile sau nu, dacă titularii acestora vor putea sau nu să recolteze legal lemn de pe aceste suprafețe, pentru necesarul de lemn de foc sau pentru prelucrare industrială. Practic recoltarea masei lemnoase se va face doar derogatoriu, limitat, cu efect în amplificarea deficitului de resursă de pe piața lemnului.

Pădurile României sunt în creștere, dar nu avem lemn

Cât de artificială este criza de resursă de pe piața lemnului? Absolut artificială, indusă de măsuri administrative contraproductive!

Inventarul Forestier Național ne arată o suprafață a pădurilor în creștere, un stoc de masă lemnoasă pe picior de 2,3 miliarde metri cubi și o acumulare medie anuală netă de 26 milioane mc de lemn nerecoltat.

Cum este posibil cu aceste fundamente să persistăm de ani de zile într-o criză de resursă de lemn?

Evident, prin măsuri contraproductive, precum plafonarea prețurilor lemnului de foc. Printr-o reducere artificială a volumului oferit la licitațiile principale de către RNP – Romsilva. Prin prețuri de pornire la licitație mărite, adesea duble față de prețurile de referință proprii calculate pe fundamente economice. Și prin blocaje administrative precum cele induse de evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice.

Măsurile corecte în situația de deficit de resursă de pe piața lemnului sunt cele care conduc la asigurarea necesarului:

  • punerea în piață a unui volum de masă lemnoasă la nivelul posibilității stabilite de amenajamentele silvice.
  • implementarea unei proceduri funcționale de evaluare de mediu, aplicabile pentru viitor, cu măsuri de tranziție pentru amenajamentele care se aplică în prezent astfel încât să nu existe blocaje.
  • prețuri de pornire la licitație stabilite corect, în baza prețurilor de referință, pe fundamente economice.
  • ordonanța de urgență privind plafonarea prețurilor lemnului de foc, peleților și bricheților trebuie abrogată imediat pentru a nu mai produce efecte contrare, urmând ca ulterior să se adopte măsuri de sprijin reale.

Despre Asociația Industriei Lemnului – Prolemn
Asociația Industriei Lemnului – Prolemn este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit care promovează utilizarea sustenabilă a lemnului provenit din păduri gestionate durabil în diferite aplicații industriale. Constituită în 2020, Asociația numără în prezent peste 30 de membri – companii din industria de prelucrare a lemnului. Mai multe despre AIL – Prolemn: www.pro-lemn.ro.