În anul 2016 numărul exploataţiilor agricole a scăzut faţă de anul 2013 

În anul 2016 numărul exploataţiilor agricole a fost de 3.422 mii, mai mic cu 5,7% faţă de cel înregistrat la Ancheta Structurală în Agricultură 2013, şi respectiv cu 11,3% faţă de Recensământul General Agricol 2010.

  • numărul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică a fost de 3.396 mii, cu 5,7% mai mic decât în anul 2013;
  • numărul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică a fost de 26 mii, cu 6,4% mai mic decât în anul 2013

Suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiilor agricole a fost mai mică cu 4,2% faţă de cea înregistrată la Ancheta Structurală în Agricultură 2013, şi respectiv cu 6,0% faţă de Recensământul General Agricol 2010.

Suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploataţie agricolă nu s-a modificat semnificativ

Suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie, în anul 2016, pe o exploataţie agricolă a fost de 3,65 ha, comparativ cu 3,60 ha în anul 2013.

Pe categorii de exploataţii agricole:

– suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploataţie agricolă fără personalitate juridică a fost de 2,04 ha, comparativ cu 2,02 ha în anul 2013 – suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploataţie agricolă cu personalitate juridică a fost de 213,64 ha, comparativ cu 207,49 ha în anul 2013. Numărul exploataţiilor agricole cu suprafaţă agricolă utilizată mai mică de 1 ha este în scădere.

Numărul exploataţiilor agricole de foarte mici dimensiuni, care au utilizat o suprafaţă agricolă de până la 1 hectar, s-a diminuat în anul 2016 faţă de anul 2013 cu 173 de mii de exploataţii agricole, respectiv cu 8,9%. La scăderea numărului de exploataţii agricole de foarte mici dimensiuni a contribuit numărul celor care au utilizat o suprafaţă agricolă mai mică de 0,3 ha, acestea deţinând o pondere de circa 27% din totalul exploataţiilor agricole cu suprafaţă agricolă utilizată.

Pe clase de mărime, în anul 2016, structura exploataţiilor agricole a fost diferită din punct de vedere al numărului acestora, comparativ cu structura din punct de vedere a suprafeţei agricole utilizate astfel:

  • exploataţiile agricole sub 1 ha deşi au reprezentat 53,0% din numărul total, au utilizat numai 5,1% din suprafaţa agricolă utilizată;
  • exploataţiile agricole cu dimensiuni între 1 şi 5 ha au avut ponderi mai apropiate atât ca număr, cât şi ca suprafaţă (38,6% din numărul total şi 23,6% din suprafaţa agricolă utilizată);
  • exploataţiile agricole de dimensiuni mari, peste 50 ha, au avut o pondere foarte mică (0,5%) în ceea ce priveşte numărul acestora, dar au deţinut 51,1% din suprafaţa agricolă utilizată.

Peste 61% din suprafaţa agricolă utilizată se află în proprietatea celor care o utilizează

În anul 2016, din punct de vedere al modului de deţinere a suprafeţei agricole utilizate, suprafeţele în proprietate incluzând şi terenul comun (61,4%) şi cele luate în arendă (28,7%) au înregistrat cele mai importante ponderi, fără schimbări semnificative faţă de anul 2013.

În anul 2016, suprafaţa agricolă utilizată aflată în proprietatea exploataţiilor agricole fără personalitate juridică a reprezentat 42,5% din întreaga suprafaţă agricolă utilizată, în timp ce la exploataţiile agricole cu personalitate juridică aceasta a reprezentat 18,9%.