Debut al mobilităților fizice în cadrul proiectului Erasmus

Luni, 21.11.2022, a avut loc prima mobilitate fizică din cadrul proiectului Erasmus+ Bune practici de guvernanță în cadrul cooperativelor agricole – GGPAC, proiect nr. 2021-1-RO01KA220-VET-000025577, la care au participat 35 de manageri de cooperative din România, Grecia și Estonia.

Proiectul îşi propune să ajute managerii cooperativelor agricole în activitatea lor, contribuind la promovarea practicilor de bună guvernare în cadrul cooperativelor agricole și la dezvoltarea competențelor, prin formarea managerilor și schimbul de practici noi și inovatoare, inclusiv abordări multidisciplinare.

Întâlnirea de proiect a fost găzduită de Constantine Iliopoulos și Irini Theodorakopoulou, în cadrul Institutul de Cercetare în Economie Agricolă (AGRERI).  

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V. este beneficiarul unui proiect de mobilitate în cadrul Programului Erasmus+, tema proiectului fiind „Bune practici de guvernanță în cadrul cooperativelor agricole – GGPAC”.

Erasmus+ este program al Uniunii Europene ce oferă oportunităţi de mobilitate şi sprijin pentru dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport. Atena, Grecia.

Împreună pentru viitor!

Echipa U.N.C.S.V. * Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sector Vegetal  – UNCSV este o organizația profesională umbrelă a cooperativelor din sectorul vegetal înființată în 2017, care răspunde provocărilor cu care se confruntă membrii săi din cele 40 de cooperative agricole. Aceasta reprezintă și apăra interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale și internaționale și cu asociații internaționale echivalente,  pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice a membrilor și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România.