Depistați la timp apariția gândacului bălos (Oulema melanopus)!

Odată cu creșterea temperaturilor este necesară inspectarea solelor de cereale păioase unde pot fi depistați la timp diferiți dăunători care pot produce pagube semnificative culturilor.

Măsuri de combatere

Combaterea eficientă a acestui dăunător se realizează în stadiul de adult până la depunerea ouălor, iar modul de atac se caracterizează prin perforări ale foliajului sub forma unor dungi longitudinale scurte, paralele cu nervurile.
Larvele rod epiderma superioară, iar cea inferioară se usucă, albindu-se. Atacul se produce în vetre și poate fi observant de la distanță.

Monitorizati culturile de cereale!

Recomandarea tehnică Agrii Romania este de utilizare a insecticidelor de contact, atunci când se atinge PED (Pragul Economic de Dăunare) de 10 adulți/mp cu unul din produsele: Alfadone, în doză de 0,1 l/ha; Scatto, în doză de 0,2 l/ha; Karate Zeon, în doză de 0,15 l/ha; Lamdex, în doză de 0,3 kg/ha.

Pentru alte informații tehnice, vă rugăm să consultați echipa Agrii!