Deputații europeni adoptă un plan multianual pentru pescuit

Au fost adoptate noi proiecte de reguli privind modul în care, peștii pelagici mici, cum ar fi hamsiile și sardinele, pot fi prinși în Marea Adriatică.

Planul multianual propus, aprobat cu 342 voturi pentru, 295 și 24 abțineri, ar stabili oportunități de pescuit pentru speciile mici care înoată în apropierea Mării Adriatice, și anume, de exemplu, hamsia și sardinele.

Limitele de pescuit ale pelagicilor mici ar trebui fixate la nivelurile din 2014 pentru 2019 și reduse cu 4% anual, pentru fiecare stat membru în cauză, între 2020 și 2022, Parlamentul a fost de acord. Cu toate acestea, această reducere de 4% nu ar fi aplicabilă dacă, într-un an anterior, capturile totale pentru fiecare stat membru sunt mai puține (mai mult de 2% mai mici) decât în 2014.

De asemenea, stabilește perioade de pescuit specifice pentru diferite stocuri, nave și unelte de pescuit, în scopul protejării zonelor de reproducere.

Sprijin financiar pentru întreprinderi

Deputații au convenit, de asemenea, să permită în mod excepțional ca navele de pescuit care își pot închide temporar sau reduce activitățile pentru punerea în aplicare a acestor noi norme, să se aplice Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime și să obțină sprijin financiar de până la 15% peste plafonul existent. Această derogare este valabilă până la 31 decembrie 2020 și pentru maximum 9 luni.