Documentele necesare pentru obținerea subvenției la motorină

APIA a comunicat fermierilor că data de 31 decembrie este termenul limită până la care mai pot fi depuse cererile de acord prealabil pentru finanțare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Cererile se depun anual, pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de ajutor.

Fermierii care nu și-au depus până acum cererile în acest sens, mai au timp până la sfârșitul anului să o facă, și trebuie să țină cont de faptul că cererile trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

– copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare;

– adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spații protejate după caz;

– adeverință în original de la Registrul agricol, eliberată în anul de cerere, cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;

– adeverință în original eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie, după caz;

– situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat și/sau producția de ciuperci estimată (Anexa 2 la Ordinul nr.1727/2015);

– copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;

– situația privind calculul efectivului rulat/mediu estimat anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar (Anexa 3 la Ordinul nr.1727/2015);

– dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare înscrise în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare, precum și la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, furnizorul de apă și de electricitate, după caz;

– copie de pe contractul de irigații/furnizare a apei, după caz;

– cantitățile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri funciare;

– angajamentul solicitantului persoană fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală.