Fiscalitatea în agricultură

În data de 25 mai 2018, a avut loc la sediul Institutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice o masă rotundă cu tema ”Fiscalitatea în agricultură”. Evenimentul se încadrează în activitățile Proiectului ADER 16.1.2 ”Modele de dezvoltare a lanțurilor scurte de valorificare pe filiera producție primară – servicii – depozitare – procesare – piață de desfacere”, Etapa 4.

În cadrul manifestării Directorul de proiect Dr. Ec. Ancuța Marin a prezentat obiectivele proiectului: eficientizarea structurilor de piaţă agricole şi agro-alimentare, crearea de modele de lanţuri scurte de valorificare a producţiilor de legume-fructe pe filieră, stimularea fermierilor în vederea asocierii/cooperării, obiective ce se încadrează în obiectivele generale și specifice ale Programului Sectorial ADER. Beneficiarii sunt MADR, fermierii, asociațiile/cooperativele și nu în ultimul rând  universitățile cu profil agricol și economic.

După cuvântul de deschidere al Dr. Ec. Ancuța Marin – Director de proiect, prezentarea tematicii a fost realizată de către Șef Lucrări Dr. Radu Ciobanu, din cadrul Academiei de Studii Economice – instituție partener în cadrul proiectului. A fost prezentat un material de un real interes pentru specialiști, subiectul fiind o noutate în domeniu.  Au fost atinse puncte de interes pentru agricultori cum ar fi impozitarea veniturilor din activităţi agricole prezentându-se veniturile neimpozabile, regulile de impunere, obligațiile declarative, contribuţiile sociale obligatorii, contribuţia de asigurări sociale de sănătate. O a doua problemă discutată se referă la impozitarea veniturilor din arendă prezentându-se, de asemenea, regulile pentru veniturile din arendă, contribuţiile sociale obligatorii și CASS pentru veniturile din arendă. Ultima problemă abordată în cadrul mesei rotunde a fost Declaratia unică ce se va depune conform OUG nr.18/2018.

În cadrul discuțiilor purtate în cadrul evenimentului, s-a apreciat că în România nu se poate implementa impozitul pe gospodărie ca în SUA sau Franța deoarece în legislația noastră termenul de gospodărie este definit foarte ambiguu.