FLIARA: Inovația Condusă de Femei în Agricultură și în Zonele Rurale

Întâlnirea de lansare a proiectului, Bruxelles, 26-27 ianuarie 2023

Proiect european pentru consolidarea rolului femeilor în comunitățile rurale și în agricultură cu scopul de a asigura un viitor sustenabil și echitabil

ECOLISE și ELARD informează cu privire la proiectul FLIARA – Female-Led Innovation in Agriculture and Rural Areas de acțiune de cercetare și inovare, finanțat de Comisia Europeană pe o durată de 3 ani în cadrul programului Orizont Europa (descrierea proiectului pe pagina Comisiei Europene).

România este inclusă între cele zece țări din diferite regiuni ale Uniunii Europene în care se desfășoară proiectul. Activitățile care se desfășoară în România constau în identificarea femeilor care inovează sustenabil în comunități din mediul rural, realizarea de interviuri cu 10 dintre ele din zone diferite ale țării, precum și identificarea a 2 ambasadoare ale acestor tipuri de inovație pentru a fi incluse într-o comunitate trans-europeană de practică.

Proiectul FLIARA își propune să contribuie la un viitor sustenabil prin evidențierea rolului femeilor în agricultură și în comunitățile rurale. FLIARA stimulează înțelegerea nevoilor și provocărilor cu care se confruntă femeile care implementează practici inovatoare de mediu și de dezvoltare rurală în agricultură și în zonele rurale din UE. Echipa care implementează proiectul, condusă de Universitatea Galway (Irlanda), este una diversă, compusă din universități, IMM-uri, rețele europene (ECOLISE și ELARD) și alți practicieni din zece țări ale UE.

Rolul femeilor în agricultură a fost mult timp ignorat, iar contribuțiile lor la comunitățile rurale subevaluate. Multe inovații și practici introduse de femei trec neobservate, ceea ce nu numai că limitează potențialul lor impact, dar perpetuează și ideea că femeile au un rol mai mic de jucat în aceste domenii. Conform Eurostat, în UE se înregistrează o accelerată depopulare a zonelor rurale, în ianuarie 2021 doar 21% dintre cetățeni trăind în mediul rural1. În România, această tendință se poate corela cu dispariția rapidă a gospodăriilor țărănești și a fermelor mici, după cum indică datele provizorii ale Recensământului General Agricol din 2020, care semnalează că în 10 ani au dispărut aproape 1 milion dintre ele2. Prin urmare, creșterea vizibilității, recunoașterea contribuțiilor femeilor și sprijinirea lor pentru a deveni actori cheie în modelarea viitorului agriculturii sustenabile și al zonelor rurale sunt esențiale.

Aoife Forde, fermieră din Irlanda

Proiectul FLIARA, acronim pentru Female-Led Innovation in Agriculture and Rural Areas (Inovația Condusă de Femei în Agricultură și în Zonele Rurale), propune o abordare unică și inovatoare pentru a îmbunătăți înțelegerea, conștientizarea și recunoașterea rolului femeilor în dezvoltarea sustenabilă a mediului rural. În plus, proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea politicilor publice și a practicilor de guvernanță astfel încât acestea să poată sprijini și spori capacitatea femeilor care trăiesc și lucrează în zonele rurale de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a mediului rural.

Descriind viziunea proiectului, Maura Farrell (cercetătoare principală) a declarat: „Pentru a depăși provocările rurale cu care se confruntă Europa și pentru a profita de potențialele oportunități este nevoie ca toate persoanele și comunitățile să participe la inovarea rurală.”

Combinând metodele studiului de caz, analiza viziunilor despre viitorul sustenabil, alături de crearea unei Comunități de practică, și de analiza comparativă a politicilor publice, proiectul va implica în mod activ femei remarcabile din mediul rural. Prin împuternicirea dată de apartenența la o rețea socială, Comunitatea de practică – compusă din femei care inovează în comunități din mediul rural și în agricultură – se dorește a fi un mediu de sprijin reciproc și colaborare care să încurajeze inovarea și dezvoltarea sustenabilă.

FLIARA pune în discuție normele și stereotipurile de gen existente, sporind conștiința de gen prin recunoașterea și aprecierea impactului real al femeilor, și al aportul lor economic în dezvoltarea rurală. Proiectul va crea instrumente practice și propuneri de politici publice pentru a se asigura că femeile sunt integrate și susținute de un ecosistem de inovare mai eficient, pornind de la comunitățile din care fac parte, administrația locală și alte părți interesate.

Pentru a urmări desfășurarea proiectului, vă puteți abona la newsletter-ul FLIARA: https://fliara.eu/newsletter/

Parteneri FLIARA

ELARD (Asociația Europeană LEADER pentru Dezvoltare Rurală) este rețeaua Grupurilor de Acțiune Locale care lucrează împreună pentru a promova dezvoltarea durabilă în zonele rurale și pentru a îmbunătăți calitatea vieții în zonele rurale din Europa.

ECOLISE – Rețeaua Europeană Pentru Inițiative Comunitare Privind Schimbările Climatice Și Dezvoltarea Durabilă este formată din 49 de membri din 18 state membre diferite ale UE, plus Macedonia și Elveția, inclusiv rețele europene și naționale, inițiative locale și organizații specializate și de cercetare. Printre membri se regăsesc Rețeaua pentru Tranziție (Transition Network), Rețeaua Globală a Satelor Ecologice Europe (GEN Europe), Mișcarea pentru Permacultură, și ICLEI (Asociația guvernelor locale pentru sustenabilitate).

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230117-2

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/rga_2020r.pdf