Fonduri europene pentru ferme mici

Agricultorii pot accesa fonduri europene nerambursabile în valoare de 15.000 de euro, prin PNDR, pentru investiții în modernizarea fermelor mici.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul Submăsurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Primul criteriu de eligibilitate în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile prin Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici este ca solicitantul să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici.

Se va verifica inclusiv condiția de întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea în categoria de microintreprindere sau întreprindere mică. Vor fi eligibili solicitanții care respectă statutul de microintreprindere/ întreprindere mică.

Un alt criteriu de eligibilitate este ca fermierul să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 – 11.999 € S.O. (valoare producție standard) – fermă mică.

Pentru a accesa fonduri europene, solicitantul trebuie să aibă exploatația agricolă inregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.

Se va ține cont de înregistrarea exploatației, indiferent de forma de organizare economică cu care figurează în Registrul Unic de Identificare (RUI)/ Registrul National al Exploatațiilor (RNE), precum și la Primărie în Registrul Agricol, cu cel puțin 24 de luni înaintrea depunerii Cererii de Finanțare.

Un alt criteriu de eligibilitate este prezentarea unui Plan de Afaceri, conform Ghidului solicitantului pentru Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.

Solicitantul nu trebuie să fi beneficiat de sprijin anterior prin aceasta submăsură din PNDR 2014-2020;

O exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei submăsuri prin PNDR 2014-2020.

În cazul investițiilor în exploatații viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatațiile de viță de vie pentru vin din arealele vitiocole nominalizate prin Ordinul nr. 397/2003, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în Anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului).

Dacă exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementarii Planului de Afaceri, respectiv înainte de acordarea tranșei a doua); în cazul în care în cadrul exploatației agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptată la normele de mediu, in Planul de Afaceri se va detalia acest aspect.

Un alt criteriu de eligibilitate este ca fermierul să aibă stabilit domiciliul/ sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrata exploatația.

Aceste condiții trebuie îndeplinite în maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de Finanțare.

Pentru întrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiază de o alocare financiară totală de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetară totală a Măsurilor implementate la nivelul AFIR se ridică la 4,87 miliarde de euro.

R.