Forumul APPR anunță organizarea unui protest la nivel național în data de 27 mai 2024

În numele membrilor săi, care împreună lucrează peste 1,2 milioane hectare, Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR), structură profesională federativă înființată în anul 2012, formată din producători agricoli și reprezentanți ai lanțului profesional agricol din România, parte din Confederația Europeană a Producătorilor de Porumb (CEPM), care reprezintă cele mai mari țări agricole din Europa, constant partener de dialog al autorităților naționale și europene cu atribuții în bunul mers al agriculturii și constant furnizor de expertiză agricolă pentru o înțelegere cât mai precisă a specificului agricol zonal al României de către structurile europene, își manifestă indignarea față de lipsa de reacție a reprezentanților guvernului, a ministerului de resort, și mai ales, față de absența unor soluții eficiente la problemele majore cu care se confruntă sectorul agricol.

Ne manifestăm, de asemenea, totala dezaprobare față de incoerența în decizie a autorităților compentente, cu consecințe devastatoare pentru predictibilitatea activității agricole:

  • Tergiversarea, fără justificare reală, a unui demers pe care îl solicităm de peste 6 ani: modificarea, în Codul Civil, a prevederilor privind durata minimă a contractului de arendă și reglementarea unei durate minime a acestuia la cel puțin 7 ani;
  • Întârzierea absurdă a plății compensatorii de 100 eur/ha (cadru Ucraina), cauzând instabilitate financiară și falimente în rândul fermierilor; extinderea acestei măsuri pentru culturile de primăvară din 2023, în condițiile în care UE tocmai a anunțat că prelungește cadrul temporar “Ucraina” ce permite statelor membre să ofere mai ușor ajutoare nationale agricultorilor.
  • Emiterea de urgență a unui ordin de ministru care să limiteze și să reglementeze strict activitatea sistemului antigrindină, cel puțin în județele Prahova, Vrancea, Iași, Vaslui, Buzău. Persiflarea solicitării noastre legitime și justificate privind prezentarea unui studiu de impact al sistemului antigrindină asupra cantității de precipitații în zonele vizate, persiflare constând în repetate amânări și discuții sterile, și care a culminat cu insulte grave aduse fermierilor, membri FAPPR, de către directorul general al Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor;
  • Amânarea perpetuă și nemotivată a demarării discuțiilor cu mediul asociativ pe tema implementării unei soluții sistemice de gestionare a riscurilor catastrofice cu care se confruntă agricultura (de tip plasă de siguranță), utilizând intervențiile și oportunitățile oferite în cadrul Planului Național Strategic PACcu posibilitatea de a antrena contribuții din ambii piloni (plăți directe și dezvoltare rurală).
  • Lipsa demersurilor care să facă posibil transferul către Organizațiile Utilizatorilor de Apă al sistemelor de irigaţii amenajate care nu au fost finalizate si/sau recepţionate, mai ales în areale cu seceta extremă (Dobrogea, zona nordului Moldovei, Siret-Baragan) în care acestea există fizic și s-ar putea iriga.
  • Lipsa coordonării inter-agenții și mecanismul deficitar al controalelor vamale, care au făcut posibilă crearea de breșe în sistemul de monitorizare a fluxurilor de marfă și au generat suspiciunea rezonabilă privind intrarea ilegală pe teritoriul României a unor volume însemnate de produse agricole de origine Ucraina, perturbând profund piața locală și penalizând producătorii autohtoni.

Având în vedere că toate eforturile noastre de soluționare a acestor probleme urgente și deosebit de grave pe calea dialogului civil au avut drept rezultat o impresionantă apatie la nivelul autorităților, în data de 27 mai 2024, Forumul APPR va organiza un protest amplu în București și în mai multe zone reprezentative din țară.

Agricultura joacă un rol esențial în societate, cu valențe multiple, furnizând hrană, habitat, locuri de muncă și contribuind la construirea unor economii naționale puternice prin schimburi comerciale. Fermierii sunt nucleul zonelor rurale și au nevoie să fie susținuți corespunzător.

Incapacitatea, atât la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cât și la nivelul guvernului, de a contura o strategie agricolă coerentă, ignorarea, în mod repetat a solicitărilor noastre legitime și acuzațiile nefondate ale unor reprezentanți ai autorităților la adresa fermierilor, nu mai pot fi acceptate! Ne vom face respectați în stradă!!!

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România este o structură profesională federativă inființată în anul 2012, formată din producători agricoli și reprezentanți ai lanțului profesional agricol din România. Forumul APPR furnizează asistență tehnică, economică și legislativă pentru membrii și organizațiile profesionale ale fermierilor din România, și face parte din Confederația Europeană a Producătorilor de porumb (CEPM), care reprezintă cele mai mari țări producătoare de porumb din Europa.