Grapa cu discuri Poettinger Terradisc oferă o prelucrare uniformă a solului

Grapa cu discuri TERRADISC de la Pöttinger asigura prelucrarea superficială a solului, cu un randament ridicat. Utilajul este foarte versatil, putând fi folosit chiar și pentru pregătirea patului de însămânţare. Prelucrarea poate fi realizată la adâncimi de lucru de la 3 până la 12 cm.

Grapa cu discuri Poettinger Terradisc oferă o prelucrare uniformă a solului cu un amestec optim de reziduri vegetale ceea ce reprezintă o cerinţă fundamentală pentru instalarea de succes a unei culturi.

Pentru cea mai bună amestecare specialiștii NHR Agropartners vă recomandă să utilizați, Grapa cu discuri Poettinger Terradisc.