Informare a Forumului APPR cu privire la clarificarea condițiilor GAEC 6

Cu privire la aplicarea GAEC 6, ne bucurăm că APIA a înţeles, în urma solicitărilor și soluțiilor prezentate de Forumul APPR, importanța de a include, între aceste practici, o lucrare superficială a solului, fără răsturnarea brazdei (dezmiriștire), după recoltarea culturii premergătoare, pentru ca resturile vegetale rămase la suprafață să asigure o protecție adecvată.

Am subliniat că agrotehnica ne recomandă o lucrare superficială a solului, fără răsturnarea brazdei (dezmiriștire prin discuire sau afânare cu combinatorul), care ar permite ruperea capilarității, evitând pierderea apei din sol.

Mai mult, Academia de Știinte Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Sisești” – ASAS a emis, la solicitarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,  un punct de vedere științific referitor la interpretarea GAEC 6 – Acoperirea minimă a solului.

În analiza transmisă, ASAS a explicat că, din motive agro-fito-tehnice, ”singura intervenție menită să conserve apa în sol, mai ales în condițiile în care se prognozează o vară extrem de secetoasă, este distrugerea capilarității stratului arabil imediat după recoltarea culturii premergătoare, în condițiile menținerii unei parți din vegetația ruderală și a accelerării apariției samulastrei.

Operatiunea de distrugere a capilarității solului din stratul superficial se poate realiza prin:

  • Discuire superficială a miriștii cu bateriile de discuri înclinate în același sens, cu cel mult 10 grade (sexagesimale) față de axa de înaintare, eventual perpendiculare pe aceasta;
  • Afânarea superficială a solului cu combinatorului echipat cu cuţite daltă.

Ambele lucrări au avantajul că nu distrug buruienile din vegetația remanentă post recoltă decât în proporție mică, stimulează răsărirea samulastrei și a rezervei de semințe de buruieni din stratul superficial al solului și impiedică semnificativ pierderea apei din acesta.”

ASAS a transmis, prin urmare, aceleași recomandări pe care Forumul APPR le-a prezentat autorităților, în repetate rânduri, în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut pe acest subiect.

Sperăm ca aceste norme tehnice să fie introduse în mod automat în reglementările oficiale pentru campaniile următoare!

Recolte bogate tuturor!