LAPAR face solicitări pentru modificarea Softului de completare a Cererii Unice de Plată

Pentru plata pe înverzire, în cererea unică, fermierii trebuie să completeze secțiunea II.B – DECLARAŢIA ZONE DE INTERES ECOLOGIC (ZIE) 2016.

Beneficiarul identifică şi declară fără echivoc suprafaţa fiecărei parcele agricole şi, dacă este cazul, tipul, dimensiunea şi localizarea zonelor de interes ecologic. În ceea ce priveşte plata pentru ecologizare, beneficiarul specifică, de asemenea, utilizarea parcelelor agricole declarate. Fermierii care au dreptul la o plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) aplică pe toate hectarele lor eligibile practicile agricole benefice pentru climă şi mediu sau practici echivalente.

Practicile agricole benefice pentru climă şi mediu se referă la diversificarea culturilor,menţinerea suprafeţelor de pajişti permanente, zone de interes ecologic.

Modificarea softului de completare a Cererii Unice de Plată

Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România a trimis o adresă către directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), privind modificarea modului de completare al cererii unice de plată privind zonele ce pot fi incluse pentru plata pentru înverzire (ZIE). Referitor la Ordinul 341 din 19 octombrie 2017, privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării rurale 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate s-a constatat faptul că:

  • la prevederile articolului 86, aliniat 11 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015;
  • de asemenea, majoritatea exploatațiilor agricole nu produc produse agricole bio;

În momentul de față programul (softul) actual de completare a Cererii unice de plata nu permite fermierului să limiteze și delimiteze suprafețele ce sunt cuprinse în ZIE, suprafețele ocupate de culturile fixatoare de azot fiind preluate automat în totalitate la ZIE. LAPAR a solicitat modificarea programului (softului) de completare a Cererii Unice de Plată astfel încât fermierul să aibă posibilitatea limitării și delimitării suprafețelor ce reprezintă ZIE.

În acest sens, este important ca suprafețele cultivate cu plante fixatoare de azot să poată fi repartizate, o parte la ZIE, iar diferența de suprafață să rămână NON ZIE.

Exemplu: Un fermier cultivă 1000 de ha, din care 50% culturi fixatoare de azot (soia 300 ha, lucernă 100 ha și mazare 100 ha). Fermierul are obligația să respecte condițiile impuse de ZIE pe o suprafață de cel puțin 5% din suprafața declarată la APIA, nu pe suprafața ce reprezintă 50% din suprafața declarată cum este stabilit direct de programul actual de completare a Cererii Unice de Plată.

Suprafaţa ZIE poate fi asigurată şi prin declararea în Declaraţia de suprafaţă a culturilor succesive – zone cu strat vegetal (culturi de toamnă) şi culturi fixatoare de azot care pot determina suprafaţa ZIE. Totalul acestora reprezintă TOTAL SUPRAFAŢĂ ZIE se va raporta la total suprafaţă teren arabil din Declaraţia de suprafaţă pentru calculul % ZIE din total arabil.

Pentru asigurarea pe toate hectarele eligibile pentru plată a practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu pentru suprafaţa arabilă de peste 10 ha, solicitantul trebuie să facă diversificarea culturilor.