Lucrările tehnologice care trebuie efectuate după recoltarea viței de vie

Deși mulți ar spune că perioada tratamentelor a trecut, un număr tot mai mare de fermieri iau în considerare aplicarea unui tratament suplimentar în plantațiile de viță de vie, după ce strugurii au fost recoltați.

Scopul acestuia este să reducă rezerva de boli pentru anul următor, deoarece intervalul de timp dintre recoltare și căderea frunzelor începe să fie din ce în ce mai lung de la un an la altul. Mai mult, în acest interval de timp pot apărea și noi valuri de infecție pe noile creșteri (lăstari sau ciorchini). În acest scop, specialiștii recomandă folosirea produselor de contact, pe bază de cupru și sulf.

Arătura de toamnă

Această lucrare se efectuează doar după căderea frunzelor. Arătura va avea drept rezultat un șanț, pe mijlocul intervalului. Acesta va asigura acumularea apei provenite din ploi și ninsori. Totodată, se asigură și o bună aerisire a solului, cu rezultate benefice asupra dezvoltării sistemului radicular superficial al butucilor de viță de vie. Un bonus, dacă-l putem numi așa, este că prin arătura de toamnă la vița de vie se vor distruge atât unii dăunători care trăiesc în sol, cât și rezerva de semințe de buruieni.

Concomitent cu arătura de toamnă la vie se poate face și o încorporare adâncă în sol a îngrășămintelor organice și chimice.

  Subsolajul

Orice viticultor cunoaște importanța unei bune aerisiri a solului, inclusiv la adâncimi mai mari. De aceea, specialiștii recomandă efectuarea lucrării de subsolaj. Aceasta contribuie la oxigenarea solului la adâncimi de 35-40 de centimetri, precum și pătrunderea și reținerea apei în straturile mai adânci de sol. De efectele subsolajului beneficiază în special rădăcina viței de vie, prin crearea unor condiții favorabile de dezvoltare a noilor creșteri radiculare.

Lucrarea de subsolaj la vița de vie se face alternativ, din două în două intervale. Se va reveni pe același interval abia după 4-6 ani, în funcție de tipul de sol.

  Fertilizarea plantațiilor de viță de vie

Fertilizarea viei este una dintre lucrările de căpătâi, care trebuie efectuate în această perioadă de viticultori. Fertilizarea de bază a solului se realizează prin administrarea de îngrășăminte organice și chimice, cu fosfor și potasiu.

Fertilizarea de bază la vița de vie este una dintre cele mai importante verigi din lanțul tehnologic, deoarece asigură completarea până la nivelul optim al necesarului de macroelemente și microelemente. Un nivel corect al acestora va asigura butucilor de viță de vie atât rezistența necesară supraviețuirii la gerurile din timpul iernii, sau la atacurile dăunătorilor, cât și o diferențiere favorabilă a mugurilor de rod.

 Protejarea butucilor de viță de vie

Fără această lucrare, vița de vie nu va trece cu bine de iarnă. Protejarea butucilor este obligatorie și se face prin acoperirea totală (îngroparea butucilor) sau parțială cu pământ (mușuroitul butucilor). Această lucrare trebuie să țină cont de soiul de viță de vie, forma de conducere a acesteia și zona în care se află plantația.

În unele zone, temperaturile din timpul iernii pot ajunge și la -30°C, ceea ce impune protecția butucilor la îngheț. Protejarea viței de vie se poate face manual, cu o sapă, în cazul plantațiilor de mici dimensiuni, sau mecanizat, cu ajutorul plugului cultivator.

Tăierile de rodire

Tăierile de rodire la vița de vie au început să fie efectuate în ultimii ani în perioada noiembrie-decembrie. Viticultorii care dețin suprafețe întinse de viță de vie profită astfel de vremea bună din această perioadă. Tăierile de rodire se fac la soiurile de vie rezistente la ger, precum și la plantațiile de pe terenuri mai înalte. Astfel, se evită pierderile de muguri de rod cauzate de temperaturile negative din lunile ianuarie-februarie.

Dacă vița de vie e cultivată pe terenuri plane, se poate efectua în această perioadă așa-numitele tăieri de ușurare, prin care se elimină aproximativ 30% din coardele anuale.

Ing. Robert-Ionuț Băicoianu,

Specialty Crops Sales Manager BASF