Managerii Cooperativelor Agricole din U.N.C.S.V. au finalizat prima etapă din cadrul proiectului Erasmus

În perioada 21 – 26 noiembrie 2022 a avut loc prima mobilitate fizică din cadrul proiectului Erasmus+ ”Bune practici de guvernanță în cadrul cooperativelor agricole – GGPAC”, proiect nr. 2021-1-RO01KA220-VET-000025577, la care au participat 35 de manageri de cooperative din România, Grecia și Estonia.

În această perioadă, managerii cooperativelor prezenți în prima etapă a proiectului au fost găzduiți de Constantine Iliopoulos și Irini Theodorakopoulou în cadrul Institutul de Cercetare în Economie Agricolă (AGRERI) din Atena și în al cooperativelor/fermelor de succes din orașul Larissa, situate în zona centrală a Greciei.

În prima parte a mobilității, pentru o formare eficientă a managerilor cooperativelor, alături de noi au fost:

 • Moschos Korasidis, CEO, Federația cooperativelor agricole din Grecia;
 • Prof. Michael Fefes, expert în legislație cooperatistă;
 • Prof. Pavlos Karanikolas, expert în politici agricole europene;
 • Yiannis Mandalas, director cooperativa agricolă de mastic din Chios;
 • Theo Benos, cercetător cooperative agricole din Grecia;
 • Markos Legas, președinte al consiliului de administrație al cooperativei agricole Pegasus;
 • Panos Stamatis, președinte al consiliului de administrație al cooperativei agricole de vinuri Spata;
 • Christos Markou, președinte al consiliului de administrație, al cooperativei agricole KEOSOE;

Experții menționați mai sus ne-au prezentat următoarele:

 • Principii de bază ale cooperativelor de succes din Grecia, U.E. și la nivel mondial;
 • Organizarea, guvernanța și gestionarea sustenabilă și durabilă a cooperativelor;
 • Managementul și strategiile financiare ale cooperativelor agricole;
 • Ciclul de viață al cooperativelor agricole și opțiunile avute la îndemână;
 • Metode și instrumente de proiectare în comun a soluțiilor la problemele organizaționale, manageriale și de guvernanță ale cooperativelor agricole;
 • Numeroase studii de caz ale unor cooperative agricole din peste 30 de țări;
 • Metode și instrumente pentru înțelegerea și rezolvarea provocărilor organizaționale cu care se confruntă cooperativele agricole;
 • Simularea aprobării și implementării unor investiții colective prin cooperativă;
 • Cum să menții echilibrul între patronaj, proprietate și control;
 • Cum se măsoară performanța cooperativelor agricole;
 • Cum se finanțează, capitalizează și realizează strategiile în cadrul cooperativelor agricole.

Cea de a doua parte a mobilității, pentru a învăța și lucrurile practice din teren, s-a desfășurat în orașul Larissa, unde au fost vizitate următoarele:

1) Cooperativa agricolă THESgi;

2) Ferme membre ale cooperativei agricole THESgi;

3) Cooperativa agricolă KISSAVOS;

4) O fabrică de procesare oregano.

U.N.C.S.V. prin acest proiect și-a propus să ajute managerii cooperativelor agricole membre, în activitatea lor, contribuind la promovarea practicilor de bună guvernare în cadrul cooperativelor agricole și la dezvoltarea competențelor, prin formarea managerilor și schimbul de practici noi și inovatoare, inclusiv abordări multidisciplinare.

Următoarele două etape ale proiectului Erasmus+ se vor desfășura timp de câte o săptămână, anul următor, în Estonia și Franța.

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V. este beneficiarul unui proiect Erasmus+, ce oferă oportunităţi de mobilitate şi sprijin pentru dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport.

Împreună pentru viitor!

Echipa U.N.C.S.V.

* Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sector Vegetal  – UNCSV este o organizația profesională umbrelă a cooperativelor din sectorul vegetal înființată în 2017, care răspunde provocărilor cu care se confruntă membrii săi din cele 40 de cooperative agricole. Aceasta reprezintă și apăra interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale și internaționale și cu asociații internaționale echivalente,  pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice a membrilor și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România.

Prof. Dr. Constantine Iliopoulos este director al Institutului de Cercetare în Economie Agricolă (AGRERI), Atena, Grecia. De asemenea, este co-fondator al organizației non-profit: Co-opAbility Institute. Misiunea lui Constantine este de a crea împreună cu oamenii, organizațiile și comunitățile soluții inovatoare, eficiente și durabile la provocările organizaționale presante și la dilemele sociale, prin intermediul cercetării, al reinventării eficiente, al formării experimentale și al formării de echipe din punct de vedere strategic. El reușește acest lucru deoarece are:

1) peste 25 de ani de experiență în conducerea și participarea la proiecte de cercetare de cea mai bună calitate în numeroase țări;

2) pasiunea din copilărie și cunoștințele profunde despre cooperative și dinamica echipelor, care decurg din cei 25 de ani de colaborare cu Graduate Institute of Cooperative Leadership (GICL) al Universității din Missouri, SUA;

3) formarea în gândirea sistemică și dinamica sistemelor la AKMA, unul dintre cele mai recunoscute centre de formare din Europa ale cooperativelor.