Măsuri pentru implementarea sistemului de autorizare la export al Ucrainei pentru făină și zahăr

În Ședința de Guvern din 28 decembrie 2023 a fost aprobată Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare şi reacţie coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole.

Prezentul act normativ vizează completarea și modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare şi reacţie coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole, astfel:

–        introducerea făinii de grâu sau de meslin și a zahărului din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă, printre produsele agricole care fac obiectul importului din Ucraina;

–        introducerea categoriilor de operatori economici care pot efectua importurile de produse mai sus menționate, respectiv operatorii din industria morăritului și cei din industria zahărului;

–        prelungirea aplicării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2023 de la 31 decembrie 2023 până 30 iunie 2024.

Ordonanța de Urgență urmărește stabilirea unor măsuri temporare de instituire a unui mecanism de consultare şi reacţie coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole, pentru a atenua repercusiunile negative imediate în sectorul producției primare și al procesării, în vederea reducerii dezechilibrelor economice create, cât şi pentru a asigura menţinerea activităţilor economice şi a locurilor de muncă.