Noi modalități de sprijin pentru fermierii din zootehnie

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Petre DAEA, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții fondurilor de garantare și ai CEC Bank, pentru a veni în sprijinul fermierilor din sectorul zootehnic, care s-au confruntat cu efectele nefavorabile ale pandemiei deCOVID, ale evoluției pestei porcine africane, alecreșterii prețurilor la utilități (energie, gaze naturale).Cu această ocazie s-au convenit următoarele:

A) Acordarea de credite beneficiarilor Ajutorului Național Tranzitoriu și/sau sprijinului cuplat în sectorul zootehnic pe baza Adeverinței emise acestora de către APIA:

1) valoarea creditului va fi cea rezultată din Adeverința APIA;

2) acoperirea în proporție de 80% din valoarea creditului cu garanția fondurilor de garantare (opțional);

3) dobânda finală aplicată beneficiarilor nu va depăși nivelul ROBOR 6 luni + 2%.

B) Acordarea de credite pentru constituirea stocurilor de materii prime furajere necesare pentru asigurarea continuității activității până la noua recoltă și a securității alimentare a populației. În conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ținând cont de interesul manifestat de participanții la întâlnire, creditele vor fi acordate în următoarele condiții:

  • dobânda maximăva fi la nivelul ROBOR la 6 luni + o marjă de 2 puncte procentuale;
  • valoarea crediteloracordate beneficiarilor va fi de maxim 3 mil. EUR;
  • garanția fondurilor de garantareeste una expresă, necondiționată și irevocabilă, aceasta reprezentând 80% din valoarea creditului, dar fără a depăși 2,5 mil. EUR, fiind acordată fără a implica elemente de ajutor de stat.

Fondurile de garantare au confirmat că au capacitatea necesară pentru a acorda garanții și altor bănci, care vor finanța în aceleași condiții fermierii din sectorul zootehnic.