O nouă lege susține angajarea tinerilor în agricultură prin scutirea angajatorului de plata contribuților la stat

Pe ordinea de zi la Senat se află astăzi, 29 noiembrie a.c., o propunerea legislativă ce susține angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară. Deși România deține a șasea cea mai mare suprafață agricolă utilizată dintre țările UE productivitatea nu este pe măsură, iar unul dintre factorii perturbatori este criza forței de muncă din agricultură.

Programul, după cum este menționat în articolele inițiativei este derulat pe perioada 2017-2020, scopul său fiind de a crea locuri de muncă pentru sectorul agricol, astfel încât fenomenul migrației să scadă.

Acest program vizează acordarea de facilități fiscale pentru angajatorii din agricultură, acvacultură și industrie alimentară pentru o perioadă de cel puțin un an.

Facilitățile fiscale de plata cărora angajatorul este scutit sunt: contribuțiile de asigurări de sănătate, contribuții de asigurări sociale, contribuții la fondul de șomaj, contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale etc.

În expunerea de motive a inițiatorilor este specificat faptul că „se preconizează o creștere de 8,21% a forței de muncă în agricultură, respectiv 8.000 de tineri angajați, cu vârsta sub 40 de ani.’’

Prin adoptarea acestei legi se urmărește atragerea tinerilor la sate unde marile probleme sunt: sectorul deficitar al forței de muncă, depopularea și îmbătrânirea populației. Potrivit datelor furnizate de Eurostat în țara noastră procentul membrilor din familia proprietarului care lucrează la propria fermă este peste media europeană, depășind 87%. În încheierea inițiativei este specificat că sumele necesare pentru acoperirea contribuțiilor și impozitelor sunt suportate de la bugetul de stat.