Participarea MADR la Summitul internațional AGRISRAEL

La eveniment au fost invitați reprezentanți la nivel înalt și experți ce au prezentat și discutat despre provocările cu care se confruntă sistemele alimentare pentru a face față schimbărilor climatice și domenii de dezvoltare a tehnologiei agricole – durabilitatea apei și proteine.

Programul propus de domnul Oded Forer, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale din Statul Israel, a inclus întâlniri multidisciplinare și vizite în teren la ferme și unități de cercetare din domeniul agricol, precum și întâlniri la nivel bilateral.

Scopul evenimentului a vizat facilitarea unui schimb de cunoștințe, expertiză și soluții în domeniul producției agricole durabile în regiunile aride. Soluțiile biotehnologice inovatoare ce pot fi identificate se vor baza pe principiile economiei circulare, evoluțiile recente și perspectivele de viitor privind acvacultura și producția agricolă din deșert ca mijloc de asigurare a securității alimentare a populației globale aflate în creștere.

Participarea la Summit-ul Internațional dedicat agriculturii “AgrIsrael – Sea the Future” constituie un prilej pentru identificarea unor noi soluții și oportunități privind dezvoltarea relațiilor româno-israeliene în domeniul de competență al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Proiectele generale ale României și Israelului se referă la favorizarea unui sector agricol inteligent, rezistent și diversificat, care să asigure securitatea alimentară, acțiuni consolidate de protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice, precum și consolidarea relațiilor și serviciilor socio-economice în zonele rurale. De asemenea, asigurarea securității alimentare reprezintă o preocupare importantă a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și dialogul direct are ca scop identificarea unor soluții aplicate, în contextul provocărilor actuale.

În cadrul întâlnirilor, discuțiile au vizat cooperarea în format bilateral din prisma expertizei israeliene pe domenii de interes pentru sectorul agricol din România, irigații, fertilizanți, material săditor etc. Ca mod de cooperare, s-a stabilit comunicarea la nivel tehnic, la nivel de ministere ale agriculturii, pentru a crea cadrul ca mediul privat din cele două state sa poată stabili parteneriate. În acest fel se vor explora și identifica proiecte instituționale cu efect asupra consolidării mediului privat din cele doua state.

Un domeniu foarte important pentru România îl constituie managementul apei și irigațiile din perspectiva expertizei deținute de Statul Israel în domeniul gestiunii apelor și eficientizării producției agricole. În Israel, au fost identificate soluții inovative în agricultură și au fost atinse performanțe, cu toate că resursele de teren agricol și apă dulce sunt extrem de limitate.

România are multe avantaje, între acestea fiind calitatea solului, condițiile climatice favorabile, o producție agricolă diversificată și de bună calitate, atât în sectorul vegetal, cât și în sectorul zootehnic.