Ministrul Irimescu a participat la Consiliul Uniunii Europene – Agricultură și Pescuit, de la Luxemburg

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Achim Irimescu, a participat în cursul săptămânii trecute la cea de a 3487-a reuniune a Consiliului Uniunii Europene (Agricultură și Pescuit), care s-a desfăşurat la Luxemburg, informează un comunicat MADR.

În cadrul întâlnirii a fost luată în discuție propunerea de regulament al Consiliului de stabilire pentru 2017 a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în Marea Baltică. România a susţinut punctele de vedere exprimate în cadrul Grupurilor de lucru îndeosebi faptul că propunerea de adoptare de către CE de acte delegate /de implementare poate fi înlocuită cu altă procedură care să aibă la bază propunerile adoptate la nivelul Grupurilor de Coordonare Regională (RCG). România recomandă coordonarea poziției cu cea a statelor din regiunea Mediteranei și Mării Negre, având în vedere interesele comune specifice.

De asemenea, pe agenda reuniunii s-a aflat o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentelor Uniunii Europene. Ca linie generală, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) salută propunerile de revizuire a Cadrului Financiar Multianual 2014-2020 cu implicații asupra regulamentelor PAC și susține totodată necesitatea unei analize aprofundate a acestora.

În cadrul dezbaterilor au mai fost discutate fost temele privind propunerea Omnibus, declarația comună privind înverzirea și situația piețelor, subiecte pe marginea cărora ministrul Achim Irimescu a avut intervenţii. Consiliul Uniunii Europene (Agricultură și Pescuit) a avut loc în data 10 octombrie 2016.

Intervenţiile ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Achim Irimescu:

–       Art. 267 al propunerii OMNIBUS – dezvoltare rurală

  • Susținem completările și propunerile referitoare la definiția tânărul fermier și „data instalării”; solicităm clarificări tehnice referitor la vârsta tânărului fermier și managementul riscului
  • Apreciem pozitiv modificarea legislației privind implementarea instrumentelor financiare (art. 45), însă în ce privește fondul de rulment condiționarea strictă a eligibilității acestuia de o investiție finanțată prin FEADR poate limita impactul sprijinului instrumentului financiar.
  • În completarea propunerilor OMNIBUS, RO consideră importantă creșterea cu 20% a ratei de sprijin pentru cooperativele care vor să facă investiții în procesare, încurajând astfel asocierea și, implicit, realizarea de investiții colective în interesul membrilor. În acest mod se va asigura egalitate de tratament față de formele asociative de beneficiari ai sub-măsurii 4.1.

–       Art. 268 al propunerii OMNIBUS– regulament orizontal

  • Menținerea prevederilor actuale privind Regula 50%/50%, care asigură partajarea în egală măsură de către Statele Membre (SM) și UE a consecințelor financiare ale nerecuperării. România consideră că riscurile trebuie partajate așa cum și gestionarea este partajată, iar motivele pentru care nu pot fi recuperate sumele necuvenite pot exceda demersurilor întreprinse de SM.
  • Stabilirea neregulii bazate pe gravitate este dificil de implementat în controalele administrative sau la fața locului. Astfel, considerăm că ar trebui stabilite norme în baza unor parametri sau limite de sume, în funcție de obiectivele urmărite.

–       Art. 269 al propunerii OMNIBUS – plăți directe

  • În ceea ce privește fermierul activ, România apreciază propunerile Comisiei care ar putea veni în sprijinul fermierilor și a administrațiilor SM. În consecință, ar putea fi de interes o simplificare a metodei actuale de stabilire a statutului de fermier activ.
  • Propunerea de simplificare privind schema pentru tinerii fermieri este binevenită, însă ar putea fi completată cu eliminarea prevederilor privind cuantumul maxim/ ha (25% din SAPS). Astfel, SM pot acorda o plată/ha, rezultată prin raportarea plafonului alocat în acest scop la numărul drepturilor de plată/ha declarate. Încadrarea în plafonul maxim de 2 % se va face prin reducere liniară.
  • România susține introducerea unui nou paragraf la Art.52, privind sprijinul cuplat, cu condiția ca decizia privind utilizarea acestei opțiuni să aparțină SM.

–       Art. 270 al propunerii OMNIBUS – OPC (Organizaţia Comună de Piaţă)

  • Pentru a asigura o consolidare a sectorului legume/fructe, RO susține menținerea sprijinului actual de 3,68% și posibilitatea rambursării sprijinului de la UE astfel încât politica UE să asigure condiții de echitate.