Peste 32.000 de cereri de finanțare depuse pentru Măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar”

Lista nominală cu cererile de finanțare depuse în cadrul apelului pentru Măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar”, în conformitate cu datele primite de la administratorul tehnic al platformei IMM RECOVER (Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS), a fost postată pe site-ul oficial al APIA și poate fi vizualizată accesând link-ul https://apia.org.ro/microgranturi-in-domeniul-agroalimentar/. Aceasta cuprinde toate cererile de finanțare depuse, precum și pre-evaluarea automată realizată de sistemul informatic.

În ceea ce privește LISTA FINALĂ a beneficiarilor, menționăm că la realizarea acesteia se va ține cont de prevederile art.8 din OUG nr.61/2022 – „Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite în Ghidul solicitantului, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și în limita fondurilor alocate, conform art. 4 alin (2)„. 

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, sunt eligibili beneficiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 6 și care fac dovada că cheltuielile efectuate din microgranturi potrivit art. 7, alin. (1) sunt în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale mulțumește fermierilor pentru interesul deosebit manifestat pentru accesarea acestei forme de sprijin și va continua demersurile de identificare a unei surse de finanțare care să răspundă cât mai bine nevoilor solicitanților care activează în domeniul agriculturii și industriei alimentare, aflați în situația de a nu obține finanțare prin această măsură ca urmare a epuizării plafonului disponibil.

Totodată, asigurăm fermierii că instituțiile subordonate MADR, responsabile cu implementarea măsurilor de sprijin, vor lucra la o mai bună coordonare metodologică și vor intensifica eforturile de debirocratizare privind actele necesare accesării măsurilor gestionate, pentru a simplifica și eficientiza accesul fermierilor la fondurile disponibile.