Poziția Clubului Fermierilor Români față de protestele anunțate pentru data de 7 aprilie 2023, legate de criza cerealelor din Ucraina

Clubul Fermierilor Români este solidar, contribuie activ și sprijină toate demersurile adresate autorităților de la București și Bruxelles pentru limitare și compensarea pierderilor fermierilor europeni afectați de importurile de cereale din Ucraina. Analizele și propunerile de acțiune înaintate către autoritățile române și cele comunitare confirmă necesitatea și urgența unor decizii politice la nivel înalt pentru re-punerea pieței cerealelor într-o forma reglementată – așa cum obligă și Politica Agricolă Comună – corectarea perturbărilor extrem de puternice generate de eliminarea oricăror condiții privind accesul cerealelor din Ucraina pe piața comună și tranzitarea țărilor membre UE.

Soluțiile propuse de Clubul Fermierilor evidențiază acțiunile imediate și pe termen mediu, asumate coordonat la Bruxelles și București, pentru gestionarea crizei și compensarea pierderilor financiare pe care încă le generează deciziile UE privind importurile de cereale din Ucraina, precum și pentru regândirea marilor proiecte europene de reformă, pentru asigurarea unei performanțe duale a agriculturii: (1) economică – securitatea alimentară și (2) mediu – climă -biodiversitate.

Clubul Fermierilor Români recomandă membrilor să participe la manifestările de protest autorizate de către instituțiile abilitate, care se vor desfășura în data de 07 aprilie 2023 în mai multe locuri din țară, conform comunicatelor organizatorilor. Susținerea unui ideal comun reprezintă calea de urmat prin care efortul și investițiile realizate de fermierii români pot fi valorificate în scopul asigurării securității și siguranței alimentare a țării, dar și a continuității unor afaceri de care beneficiază toți cetățenii României și ai Europei.

Efectele negative ale acestei crize nu privesc doar fermierii, având în vedere rolul și importanța afacerilor agricole pentru dezvoltarea zonelor rurale, contribuția directă a sectorului la conservarea biodiversității și a patrimoniului cultural și istoric a acestor arealuri europene. În multe zone rurale, agricultura este singura sursa de venit pentru populație, iar lipsa de susținere a fermierilor poate conduce la creșterea migrației și la pierderea acestor comunități viabile.

Despre Clubul Fermierilor Români

Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă este o asociație non-profit și neguvernamentală a fermierilor din România. Membrii asociației sunt fermieri performanți care au modele de afaceri bazate pe inovație, tehnologie și bunele practici în agricultură, pentru creșterea competitivității și a valorii adăugate create în acest domeniu.

Obiectivul principal al Clubului Fermierilor Români este să asigure implicarea activă a membrilor săi în procesul de consultare și elaborare a reglementărilor europene și naționale în domeniul agricol, cu scopul de a crește performanța fermierilor din România.

Activitatea asociației este organizată pe proiecte, bazate pe nevoile fermierilor, aprobate de Consiliul Director și puse în practică de unitatea executivă a Clubului. Proiectele vizează domeniile legislativ, fiscal, tehnologie și resurse umane și își propun să identifice soluții care să răspundă în mod real, concret, problemelor cu care se confruntă fermierii.

Clubul Fermierilor Români lansează și derulează programe și proiecte concrete pe patru direcții strategice de acțiune: reprezentare, consiliere și consultanță, formare și leadership, informare și comunicare.

www.cfro.ro