Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

U- RED 2 – TRILOG
Primul trilog va avea loc pe 27 februarie și CEPM, Confederația Europeană a Producătorilor de porumb cere negociatorilor să îndeplinească o ambiție credibilă pentru biocombustibili și bio-energie în UE.
RED2 trebuie să dea rezultate tangibile în ceea ce privește înlocuirea combustibililor fosili
cu energii regenerabile din 2030, reducerea reală a emisiilor de gaze cu efect de seră în
transporturi și trebuie să beneficieze de aceasta bioeconomie producătorii din UE.

Obiective ambițioase pentru decarbonizarea sectorului transporturilor

Având în vedere prioritatea decarbonizării sectorului transporturilor în ceea ce privește
concluziile COP21, CEPM solicită:

– stabilirea pentru fiecare Stat Membru (SM) a unei utilizări minime și obligatorii a
energiei regenerabile tangibile în transporturi de 14% până în 2030, care să fie
proporțională cu creșterea totală a energiei regenerabile din UE obiectivul energetic
între 2020 și 2030 și includerea contribuției primei generații de biocombustibil;

– împiedicarea Statelor Membre care vor să reducă obiectivul obligatoriu de 14%
atunci când aleg să scada utilizarea primei generatii de biocarburanți și eliminarea
multiplicatorilor de combustibil și electricitate. În caz contrar, eforturile de transport
pentru a atenua schimbările climatice vor fi false și vor afecta cetățeanul UE. Emisiile
de gaze cu efect de seră trebuie să fie reduse prin orice mijloace, iar nivelul de
biocombustibil de primă generație nu poate duce la scăderea nivelului în domeniul
transporturilor;

-menținerea nivelului de biocarburant de prima generație la nivelul de 7%, la nivelul
Statelor Membre. Folosirea biocarburantilor este o opțiune și reducerea acesteia nu
va ajuta statele membre care nu le utilizează deja pentru a-și îndeplini obligațiile de
raportare. Fiecare stat membru ar trebui sa aibă capacitatea de a ajunge la acest
nivel dacă este necesar și să nu fie blocat la nivelul din 2017 sau la 2% în alte cazuri
propuse în poziția PE;

– permisiunea Statelor Membre să ajusteze plafonul de 7%, eventual în sus, într-un
plafon UE de 7% care să reflecte anul 2015 de compromis pentru a contribui la
utilizarea biocarburanților cu utilizare durabilă pe bază de cultură din UE, cu coproduse
alimentare (seminte de rapita prajite, boabe de cereale, pulpă), contribuind
astfel la dezvoltarea rurală a Europei, la o economie circulară și la bioeconomie. Este
necesar să se protejeze volumele de amestec din surse regenerabile din UE pentru
biocombustibilii durabili, având în vedere consumul de combustibil fosil;

– eliminarea utilizarii biocombustibililor din ulei de palmier și derivații săi. În caz
contrar, plafonul de 7% și limita de 14% trebuie adaptată în consecință pentru a
menține industria UE;

– luarea in considerare a biocombustibililor bazați pe deșeuri și reziduuri în limita
de 7% și fără a număra dublu. Acest prag este conceput pentru reducerea riscului de
concurență alimentară și a efectelor indirecte;

– reducerea sarcinii administrative pentru o mai bună recunoaștere a bio-energiilor.

Luând în considerare criteriile de durabilitate pentru biocombustibili și biomasă, pentru a
reduce povara administrativă și stimularea energiilor bio prin recunoașterea mai bună a
beneficiilor acestora, CEPM sprijină următoarele aspecte:

1. Abordarea Consiliului privind punctul de definire (q) „material celulozic nealimentar” care separă culturile perene de culturile intermediare și care vor contribui la dezvoltarea biogazului, împreună cu beneficiile culturilor intermediare (acoperirea solului, efecte agronomice).
2. La articolul (26-1), trebuie tradus pragul de aplicare a criteriilor de durabilitate pentru
instalațiile de biogaz în producția termică totalăU (și nu intrare), deoarece contractele sunt, de obicei, legate de o capacitate în rețeaua electrică sau în rețeaua de gaze. Poate simplifica controalele.
3. La articolul (26-7), abordarea PE privind litera( c) și abordarea Consiliului privind
litera( d) prag pentru GHG după anul 2021. Abordarea Consiliului de a permite emisiile de carbon și captarea CO2 din biomasă în orice sector, atat timp cat înlocuiește combustibilii fosili.

CEPM sprijină cu fermitate o politică europeană privind bioeconomia, o politică
favorabilă agriculturii și dezvoltării în special a porumbului, și se opune propunerii
Comisiei care merge în direcția eliminării biocarburanților de primă generație și
înlocuirea acestora cu biocarburanți din a doua generație, al căror potențial și impact
sunt încă în mare măsură ipotetice în prezent.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*