Reglementări privind risipa alimentară

În Ședința de Guvern din data de 30 ianuarie 2019 a fost adoptată Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. Principalul obiectiv al acestuia este de a combate risipa alimentara prin încurajarea donării de alimente. Măsurile de prevenire pentru diminuarea risipei alimentare se adresează operatorilor economici, din cadrul fiecărei verigi a lanțului agroalimentar.

Operatorii economici donatori vor beneficia de facilități fiscale în temeiul Codului Fiscal, prin deducerea cheltuielilor cu alimentele donate, din impozitul pe profit. Transferul alimentelor prin donare se poate face oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la atingerea datei durabilităţii minimale. Fac excepţie de la donare produsele alimentare perisabile: sucuri de legume și fructe nepasteurizate, legume și fructe pretăiate, semințe germinate.

Este interzisă donarea către consumatorul final a următoarelor alimente perisabile microbiologic de origine animală, respectiv carnea și organele proaspete provenite de la bovine, porcine, caprine, ovine, cabaline, păsări de curte, vânat sălbatic sau de crescătorie, carnea tocată, carnea preparată, laptele crud și produsele din lapte crud, peștele și produsele din pescuit proaspete, ouăle și produsele din ouă crude.

Totuși, alimentele menționate mai sus pot fi donate către operatorii receptori de tipul cantinelor sociale sau a altor unități de alimentație publică, în vederea transformării acestora, fără întârziere nejustificată, în produs finit, destinat consumatorului final.

Pe tot parcursul procesului de donare vor fi respectate normele legale în vigoare privind siguranța și securitatea alimentară.

Normele metodologice de aplicare a legii au fost elaborate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Sănătății în urma consultărilor cu reprezentanți ai sectoarelor pe fiecare verigă a lanțului agroalimentar: producția primară, procesare, comercializare, precum si cu reprezentanți HORECA și ai organizațiilor neguvernamentale din domeniul mediului și asistenței sociale.

Diminuarea risipei alimentare, factor generator de risipă a tuturor resurselor utilizate în producerea hranei, va avea ca efect protejarea resurselor naturale: pământ, apă, energie, materie primă și a mediului contribuind la reducerea emisiilor de CO2 și a poluării.