ROM – AGROBIOFERTIL NP- biofertilizator pe bază de culturi bacteriene!

ROM – AGROBIOFERTIL NP este un biofertilizator pe bază de culturi bacteriene pentru toate tipurile de culturicare asigură producții mari.

RECOMANDĂRILE PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

1. Pentru obținerea de sporuri de producție, se recomandă minim două administrări pentru fiecare lot de cultură.

2. Prima administrare, atât la culturile de toamnă (cereale, rapiță etc.), cât și la cele de primăvară (porumb, sfeclă, cartof, legume etc.), se va efectua înainte de însămânțare pe patul germinativ.

3. Pentru o mai bună difuzare a bacteriilor în sol se recomandă discuirea sau grăparea după administrare. Această primă administrare înainte de însămânțare accelerează descompunerea resturilor vegetale rămase după recoltare, favorizând o mai bună răsărire și obținerea unor plante mai viguroase și mai rezistente.

4. A doua administrare se va efectua în culturile mari, când plantele ating înălțimea de aproximativ 15 cm.

5. La plantațiile de legume, prima administrare se va efectua înaintea plantării, iar a doua, după prinderea răsadurilor.

6. În plantațiile de viță de vie, arbuști / pomi fructiferi, prima administrare se va efectua toamna după cules și a doua, după tăierile de rodire.

7. Pe fânețe sau plantațiile de plante furajere, se va respecta schema cu 2 administrări, una toamna, după încheierea pășunatului și una primăvara, în primele faze de vegetație.

8. Eficiența produsului este mărită dacă operațiile de administrare se realizează în condiții de umiditate crescută, prezența apei favorizând dezvoltarea bacteriilor benefice pentru sporirea producției.

9. După amestecare, suspensia trebuie administrată în maxim 4 ore din momentul preparării.

10. Pentru omogenizarea conținutului, se vor agita bine recipientele cu culturi înainte de adăugarea în apă.https://romvac.ro/en/produs/rom-agrobiofertil-p/#romvac#biofertilizator#fertilizator#romagrobiofertil