România ar trebui să aibă ținte mai ambițioase privind agricultura ecologică

Aceasta a fost una din concluziile principale ale vizitei de lucru a Comisiei Europene (CE) – 19-20 iulie, desfășurată la sediul MADR, formulată chiar de Dl. Diego Canga Fano – consilier principal DG AGRI (Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală), responsabil de Planul european de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice, oficial de rang înalt al CE. Echipa sa, din care a mai făcut parte Dna Elena Panichi – Directorul Unității Agricultura Ecologica din cadrul DG AGRI, Dl Henri Delanghe – Director adjunct al Unității Agricultura Ecologica din cadrul DG AGRI, a prezentat țintele statelor membre și ale CE privind acest sector, au dat exemple de bune practici și au făcut recomandări de îmbunătățire a PNAE (Planul National de Acțiune pentru agricultura ecologica).

Aceștia au subliniat necesitatea îmbunătățirii acestui plan, indicând câteva sectoare în care are carențe, cum ar fi: angajamentele privind achizițiile publice verzi, ecologice și alte măsuri de stimulare a pieței,  precizarea unor ținte de atins și a unui sistem de monitorizare al strategiei, revizuirea țintei procent de suprafață agricola din total suprafață până în 2030 de la modestul obiectiv de 5,8% la o țintă de 10-11% realizabilă conform previziunilor IFOAM.EU, măsuri mai consistente de susținere a fermierilor ecologici, dezvoltarea de standarde voluntare, digitalizarea, cooperarea mai bună interministerială pentru definirea unor obiective comune (mediu, măsuri fiscale sau de bugetarea unor intervenții, export, promovare, conectarea cu masuri de sănătate umana etc.)

La întâlniri au participat reprezentanți ai altor ministere, ai sectorului privat, organizații ale fermierilor din agricultura ecologică și convențională, certificatori, distribuitori, mediul academic și alți actori implicați în agricultura ecologică sau care pot contribui prin acțiunile lor la dezvoltarea producției ecologice în România.

Inter-Bio, organizație a asociațiilor de fermieri, procesatori, consumatori și a clusterelor din domeniu  împreună cu centrul antreprenorial universitar USH Pro Business și cu alți membri importanți precum prezenți, dl. Aurel Petrus, Cooperativa Stefan cel Mare și dna. Mădălina Giurescu, Cooperativa Bio-Catina  au participat activ la dezbateri, prezentând oportunități și dificultăți în ceea ce privește dezvoltarea agriculturii ecologice, modele de bune practici și recomandări de îmbunătățire a PNAE. Astfel, au fost precizate realizările organizației privind dezvoltarea de clustere și de „laboratoare vii de inovare” în patru regiuni ale țării pe filiere diferite de produse, dezvoltarea și lansarea standardului național de agricultura ecologica și agro-ecologie, susținerea operatorilor din domeniul prin rețelele europene EEN (European Enterprise Network) Smart Agri Hubs, EDIH, Centre de Inovare Digitala, TP Organics (rețea de cercetare europeană) precum și proiecte europene „Horizon Europe” de susținere a sectorului (Organic Target4Europe și Transect).

„Mesajul principal al Inter-Bio a fost acela că este nevoie de un plan strategic mai consistent pentru sector care să integreze masuri de intervenție mai precise și cu beneficii pentru operatorii economici și consumatori, care sa stimuleze piața. De asemenea, am arata ca deschiderea noastră spre dialog și cooperare este maximă, atât cu alte asociații din sector pentru a ne armoniza inițiativele, cât și spre autoritățile publice. Un plan strategic fără monitorizare și ținte precise, fără cooperarea complexă a autorităților publice și structurilor private, fără întărirea capacitații ministerului nu este posibil. Suntem interesați sa întărim capacitatea  ministerului și să contribuim cu proiectele și inițiativele noastre la realizarea acestui plan”, a declarat conf.univ.dr Costin Lianu, președinte Inter-Bio și director general USH Pro Business.