România, vizată de auditul Comisiei Europeane cu privire la sistemele de control legate de etichetarea produselor alimentare

Ce se întâmplă cu produselor semipreparate din carne care nu respectă standardele de siguranță alimentară de la nivel european?

Europarlamentarul Daniel Buda a adresat Comisiei Europene o solicitare de răspuns în scris legată de măsurile care se impun la nivel european, în vederea asigurării unui nivel înalt de siguranță alimentară, în ceea ce privește produsele semipreparate din carne.

Asociația Consumatorilor Infocons a semnalat faptul că o cantitate semnificativă din produsele semipreparate din carne comercializate sunt false. Astfel, 40% dintre aceste semipreparate din carne nu respectă standardele de calitate și de siguranță alimentară impuse atât de la nivel național, cât și de la nivel european.

Analizele efectuate în cadrul laboratoarelor Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au arătat că există o diferență semnificativă de compoziție față de cea indicată pe etichetă. În aceste condiții, consumatorului nu i se respectă dreptul la o identificare corectă a conținutului produselor alimentare consumate, existând un risc la adresa sănătății sale. Astfel, pe lângă faptul că multe dintre semipreparatele din carne sunt nocive pentru sănătate, având un conținut ridicat de aditivi alimentari, rezultatele prezentei cercetări indică faptul că aceste alimente sunt mult mai toxice decât mențiunile de pe etichetă.

Comisarul European pentru Sănătate şi Siguranţa Alimentară, domnul Vytenis Andriukaitis, a transmis în răspunsul său faptul că statele membre trebuie să se asigure că cerințele aplicabile sunt puse în aplicare corect de operatorii din sectorul alimentar care introduc produse alimentare pe piața UE.

Comisia ar dori să precizeze că produsele semipreparate din carne nu sunt definite în legislația UE. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 informațiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie să inducă cumpărătorul în eroare în ceea ce privește, printre altele, caracteristicile produsului alimentar și în special în ceea ce privește natura, identitatea, compoziția, metoda de fabricație sau producție și trebuie să fie precise, clare și ușor de înțeles de către consumator. Deoarece sunt responsabile de punerea în aplicare a legislației UE, statele membre trebuie să se asigure că cerințele aplicabile sunt puse în aplicare corect de operatorii din sectorul alimentar care introduc produse alimentare pe piața UE.

Comisia intenționează să desfășoare audituri în 2018 cu privire la sistemele de control ale statelor membre legate de etichetarea produselor alimentare în patru state membre (Belgia, Franța, România și Italia).”