S-a lansat prima sesiune de depunere cereri în cadrul schemei ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”.

APIA a anunțat printr-un comunicat oficial deschiderea primei sesiuni de depunere a cererilor în cadrul schemei ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă s.M. 8.1. Sesiunea se desfășoară în perioada 21 noiembrie 2016 – 20 ianuarie 2017, iar alocarea financiară a sesiunii este de 50.000.000 euro.

Anunțul de lansare, ghidul solicitantului, precum și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, au fost publicate pe pagina de internet a APIA la secțiunea dedicată măsurilor delegate din PNDR.

Schema este implementată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală DGDR-AMPNDR, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Ajutoarele pentru împădurire și crearea de suprafeţe împădurite se acordă în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 ca ajutoare co-finanţate din FEADR.

Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătoriilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru realizarea de trupuri de pădure şi perdele forestiere de protecţie.

Pentru informaţii suplimentare privind beneficiarii schemei, condiţiile de eligibilitate, valoarea sprijinului precum și modalitatea de acordare a ajutorului de stat, vă recomandăm să consultaţi Ghidul solicitantului.

 

Potenţialii beneficiari sunt invitaţi la Centrele Judeţene APIA în vederea eliberării Notei de constatare și identificării suprafeţelor de teren destinat împăduririi în sistemul IACS – LPIS gestionat de APIA.