Se prelungește sesiunea de primire a proiectelor grupurilor de producători

Businessman working in the office

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat printr-un comunicat oficial prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor de investiții prin intermediul submăsurilor 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” și 9.1a „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) până la data de 30 decembrie 2016, ora 16.00.

Aceste două submăsuri (sM) din cadrul PNDR 2020 au fost deschise pentru prima dată în acest an. Alocarea bugetară stabilită pentru sesiunea 2016 este de 7,1 milioane de euro, împărțită astfel: 4,9 milioane de euro pentru sectorul agricol și 2,2 milioane de euro pentru sectorul pomicol. Precizăm, de asemenea, că valoarea maximă a sprijinului acordat în cadrul submăsurilor 9.1 și respectiv 9.1a este de maximum 100.000 euro/ an, pe o perioadă de maximum 5 ani de la data înființării grupului de producători. Intensitatea sprijinului public acordat este de 100% nerambursabil.

Scopul finanțărilor acordate prin aceste submăsuri îl constituie încurajarea înfiinţării şi susținerea funcţionării administrative a grupurilor de producători din sectorul agricol sau în cel pomicol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare. De asemenea, se urmărește îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, prin creșterea valorii adăugate a produselor agricole.

Toți cei interesați să depună proiecte pentru înfiinţarea grupurilor de producători, atât în sectorul agricol, cât și în cel pomicol, pot consulta gratuit pe pagina oficială de internet a Agenției (www.afir.info) Ghidul Solicitantului aferent sM 9.1 și sM 9.1a.

Beneficiarii eligibili pentru acest tip de finanțare acordată prin PNDR 2020 sunt grupurile de producători din sectorul agricol și pomicol recunoscute oficial de MADR (înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014), conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare), care au ca scop principal valorificarea în comun a produselor agricole, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect și care se încadrează ca IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii cf. L 346/ 2004) – încadrarea în categoria IMM se va demonstra doar la depunerea Cererii de Finanțare.

Ajutorul se acordă pe baza unui Plan de Afaceri (PA) prezentat de către solicitant, care trebuie să prezinte activitățile planificate ale grupului. Planul de afaceri (PA) trebuie să includă minimum un obiectiv aferent activităților menționate anterior. 

Pentru sectorul pomicol, investiţiile prevăzute în planul de afaceri vor fi efectuate în UAT (Unități Administrativ Teritoriale) prezente în anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP (Subprogramul Tematic Pomicol), cu excepția celor legate de cultura de căpșuni în sere și solarii, pepiniere – Anexa 4 disponibilă pe site-ul www.afir.info.

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate să depăşească:

  • 10% (în anul I), 8% (în anul II), 6% (în anul III), 5% (în anul IV), 4% (în anul V), din valoarea producţiei comercializate (VPC) în primii cinci ani de la recunoaștere;
  • suma maximă de 100.000 euro/ an.

Pentru submăsurile sM 9.1 și 9.1a sunt eligibile cheltuielile rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători, prevăzute în planul de afaceri. Pragul minim de depunere al unui proiect pentru cele două submăsuri este de 10 puncte.

Informații suplimentare: www.afir.info