Simplificarea legislației pentru beneficiarii rentei viagere

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a postat în secțiunea Transparență Decizională de pe site-ul instituției proiectul de act normativ privind modificarea anexei Ordinului nr. 1272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viageră agricolă din Legea 247/2005 referitoare la reforma în domeniile proprietății și justițieiprecum și unele măsuri adiacente, care stabilește următoarele:

  • eficientizarea fluxului de lucru și a comunicării cu beneficiarii rentei viagere, prin preluarea la nivel local, de către centrele județene APIA, a activităților de autorizare și plată desfășurate în prezent la nivel central;
  • cadrul legal pentru recuperarea creanțelor bugetare, în conformitate cu prevederile codului fiscal și armonizarea cu legislația aplicabilă pentru toate formele de sprijin acordate de la bugetul de stat;
  • cadrul legal aplicabil în cazurile de înstrăinare printr-un contract de schimb sau de expropriere a unei suprafețe de teren agricol extravilan care face obiectul rentei viagere;
  • simplificarea procedurilor de lucru folosind mijloacele de comunicare electronice și reglementarea obligațiilor ce le revin rentierilor/moștenitorilor pentru acordarea rentei viagere.

Proiectul de act normativ poate fi consultat aici: https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative/8141-proiect-ordin-modif-anexa-ordin-1272-2005-privind-renta-viagera.html