Specialist în Informatică Agricolă este propunerea tinerilor fermieri din Agrinnovator pentru agricultură performantă

Miercuri, 23 noiembrie, a avut loc la București conferința de presă în cadrul căreia a fost lansată prima propunere de politică publică formulată de tinerii fermieri din grupul de lucru (think tank) Agrinnovator.

Programul Specialist în Informatică Agricolă (Farm Technology Officer) are menirea de a forma capitalul uman specializat care să accelereze adoptarea tehnologiilor moderne ce vor defini agricultura de mâine, sustenabilă dar și performantă.

Obiectivul programului Specialist în Informatică Agricolă (Farm Technology Officer) este acela de a construi un sector agricol românesc competitiv care să răspundă criteriilor impuse de competitivitatea sustenabilă și de reziliență, atât prin utilizarea tehnologiilor agricole existente în ferme la potențialul lor maxim, cât și prin creșterea numărului de tineri implicați în sectorul agricol. Programul își propune pregătirea a 1500 de tineri cu studii medii, cu precădere din mediul rural, care reprezintă masa critică necesară pentru a asigura accelerarea dezvoltării fermelor și transformării digitale a agriculturii romanești.

Răzvan Prelipcean, Coordonator al Grupului de lucru Transformarea digitală a agriculturii din cadrul Agrinnovator, a declarat

„Ne dorim să diseminăm cunoștințele cheie referitoare la tehnologiile agriculturii de mâine, să propunem politici și soluții capabile să îmbunătățească concret performanța fermelor și dezvoltarea zonelor rurale. Dorim să punem la dispoziția decidenților informații pertinente și verificate, fundamentate pe experiența reală a fermierilor și să fim promotori ai digitalizării agriculturii de mâine în rândul fermierilor. Propunerea de astăzi este de a pregăti 1500 de agenți de schimbare în agricultura românească, care să asigure utilizarea eficientă a tehnologiilor agricole.”

Petruța Deac, membru în echipa Agrinnovator

„Cu toate că fermele din România sunt dotate cu utilaje performante, acestea nu sunt utilizate la capacitate maximă, deoarece nu există forța de muncă pregatită și specializată în acest sens. Digitalizarea agriculturii românești este un proces care poate fi accelerat cu ajutorul unor tineri specializați în tehnologia digitală aplicată în domeniul agricol. Putem ajunge la un sector agricol competitiv doar prin introducerea unui catalizator în zona de tehnologie, a unui FTO (Farm Technology Officer) care poate accelerea tranziția către agricultura digitalizată.”

George Chiriță, membru în echipa Agrinnovator

„Cu ajutorul unui FTO (Farm Technology Officer), ferma este eficientizată și randamentul este crescut prin folosirea tehnologiilor pentru atingerea performanței triple – financiare, de mediu și sociale, căci programul își propune să atragă capital uman tânăr direct în fermă, dar și pentru adresarea deficitului de resursă umană din mediul rural.”

Alin Luculeasa, membru în echipa Agrinnovator

 „Impactul existenței unui specialist în informatică agricolă în fermă este unul imediat și tangibil, vizibil prin folosirea tehnologiei existente la capacitate crescută, viteză în luarea deciziilor, optimizarea utilizării resurselor, randament crescut și sustenabilitate. Credem că această meserie este indispensabilă în orice fermă tehnologizată care își dorește să facă performanță.”

Detalii despre programul Specialist în Informatică Agricolă (Farm Technology Officer)

Prin intermediul programului se va asigura finanțarea procesului de formare profesională a aproximativ 1.500 de tineri care vor fi recrutați, instruiți și angajați de fermieri calificați. Rolul tinerilor cu formare SIA este de a ajuta aproximativ 1.000 de fermieri români să accelereze adoptarea soluțiilor tehnologice digitale și să crească performanțele fermei. Cei vizați sunt tinerii cu studii medii, cu precădere din mediul rural, pasionati de tehnologie și inovație. Tinerii selectați în program vor trece printr-un proces intensiv de pregătire aplicată, fiind instruiți să utilizeze o gama largă de aplicații informatice și echipamente agricole de actualitate. Costul estimat pentru implementarea proiectului este de 102 milioane EUR, pe o perioadă de cinci ani, din care aproximativ 15 milioane EUR vor acoperi costurile de școlarizare (incluzând cazare, masă, școlarizare, materiale de studiu), aproximativ 85 milioane EUR vor acoperi costul componentei de suport financiar pentru salarizare și circa 2 milioane EUR (sub 2%)  vor acoperi costurile administrative asociate programului. Investiția va oferi rezultate tangibile imediate prin creșterea performanțelor fermelor.

Contextul apariției programului Specialist în Informatică Agricolă (Farm Technology Officer)

Agricultura europeană și implicit agricultura românească se confruntă cu multe provocări, una dintre acestea fiind îmbătrânirea fermierilor și lipsa practicilor ce vizează creșterea performanțelor fermelor concomitent cu necesitatea reducerii impactului asupra mediului.  Această inițiativă caută să răspundă nevoii din ce în ce mai acutizate de menținere a unei creșteri sustenabile a productivității fermelor.

Ideile propuse în cadrul întalnirii grupului de lucru Agrinnovator au fost deja ascultate de Marcel Boloș, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și de Tánczos Barna , Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. Aceste prime discuții cu reprezentanții Guvernului au avut rolul de a contura un calendar de măsuri care să ajute transformarea digitala a agriculturii din țara noastră, urmând și alte intâlniri la nivel guvernamental.

Pornind de la conceptul de performanță triplă, financiară, de mediu și socială, subiectele abordate în cadrul întâlnirilor cu miniștrii au vizat: soluții de utilizare eficientă a resurselor pământ, apă și inputuri agricole; importanța soluțiilor de administrare a datelor (data management) și management al fermei pentru luarea deciziilor corecte în timp real; potențialul irosit prin nefolosirea tuturor tehnologiilor pre existente pe utilajele moderne.  

Despre Agrinnovator

Grupul de lucru (think tank) Agrinnovator, lansat în luna mai 2022, are menirea de a promova crearea și diseminarea cunoștințelor referitoare la tehnologiile agriculturii de mâine, aprofundând două direcții principale de lucru: transformarea digitală a agriculturii și promovarea agricultuii bio-regenerative.

Proiectul îi are în centru pe tinerii fermieri absolvenți ai programului Tineri Lideri pentru Agricultură, organizat de Clubul Fermierilor Români, pregătiți să ducă agricultura românească la următorul nivel de dezvoltare și performanță prin expunerea de soluții și tehnologii agricole internaționale.

Agrinnovator este locul în care tinerii fermieri gândesc, dezbat idei și testează pe diferite teme cu scopul de a crea progres și valoare adăugată.

Agricover asigură cadrul de lucru și susținerea necesară în diseminarea rezultatelor în rândul fermierilor români și al autorităților.

Despre Agricover

Agricover este un participant major în sectorul agricol românesc, un generator de soluții inovatoare care transformă agricultura și viața fermierilor pe termen lung, creând progres și prosperitate la scară socială.

De-a lungul celor peste 20 de ani de activitate, Grupul Agricover și-a propus să deservească fermierii români și să le ofere soluții inovatoare, adaptate nevoilor lor reale, astfel încât aceștia să își poată consolida în mod sustenabil productivitatea, prin acces la tehnologii agricole performante la nivel internațional, la soluții de finanțare adaptate specificului sectorului agricol și la servicii de agricultură digitală.