Toleranţa la scuturare a hibrizilor de rapiţă Limagrain

În ultimi anii, se observă o creştere constantă a suprafeţelor cultivate cu rapiţă, ceea ce ne arată că rapiţa devine una dintre cele patru culturi din asolamentul fermierilor din România. După grâu, porumb şi floarea soarelui, rapiţa a devenit a patra cultură ce se cultivă în România. Datorită acestui fapt, compania LIMAGRAIN pune accent din ce în ce mai mult pe această cultură, aducând an de an noi hibrizi de rapiţă adaptaţi condiţiilor pedoclimatice din Romania.

Pe lângă potenţialul de producţie, rezistenţa la iernare şi la boli, cercetarea LIMAGRAIN a pus un mare accent pe rezistenţa la scuturare a silicvelor la momentul recoltatului. După cum ştim, rapiţa este o plantă cu înflorire etapizată şi, implicit, cu o fructificare etapizată, momentul coacecerii primelor silicve fiind diferit faţă de silicvele apărute mai tardiv, creându-se astfel fenomenul de scuturare. De asemenea, scuturarea silicvelor se poate produce nu doar din cauza maturării excesive a silicvelor, ci şi datorită vânturilor puternice şi a grindinii apărute la momentul maturării. Degeaba avem un hibrid cu un potenţial de producţie foarte bun, dacă pierderile la momentul recoltatului sau înainte de recoltat pot ajunge la 30%.

LIMAGRAIN a creat un program de cercetare special, axat pe producerea de hibrizi cu o foarte bună rezistenţă la scuturarea silcvelor, prin selecţionarea celor mai bune linii parentale în ceea ce priveşte deschiderea prematură a silicvelor. Prin selecţii repetate, amelioratorii au reuşit să găsească liniile parentale care au silicve cu un perete celular foarte puternic, reducând semnificativ scuturarea silicvelor (Fig 1).

LG rapita 1

Momentul optim de recoltare la hibrizii sceptibili la scuturare este de aproximativ trei zile, pe când la hibizii LIMAGRAIN este de nouă zile (Fig 2).

LG rapita 2

Rezistenţa la scuturare se testeaza cu un dinamometru conceput de cercetătorii de la Staţiunea de Cercetare LIMAGRAIN din Roshental, Germania (Fig. 3).

LG rapita 3

Primul hibrid de rapiţă obţinut în cadrul acestui program a fost ARTOGA. Au urmat ulterior ceilalţi hibrizi, ARZENAL, ATENZO, ALICANTE şi CONRAD CL. De asemenea, toţi noii hibrizi ai companiei LIMAGRAIN care sunt în curs de testare şi omologare fac parte din programul de ameliorare pentru rezistenţa la scuturare a silicvelor.

În final, datorită faptului că perioada de recoltat nu mai este atât de redusa ca în cazul hibrizilor susceptibili la scuturarea silicvelor, fermierul are posibilitatea de a face recoltatul, nefiind constrâns de factorii de mediu. Acest lucru duce, cu siguranţă, la un spor de producţie şi implicit la beneficii superioare.