Tratament pentru combaterea moliei orientale, la piersic și cais

În data de 11 mai a.c., Oficiul Fitosanitar Bihor a transmis un buletin de avertizare prin intermediul căruia comunică tratamentul pentru combaterea dăunatorului: molia orientală, la piersic și cais.  De asemenea, se mai pot combate: afide, defoliatoare, băşicarea, ciuruirea și monilioza.

Tratamentul se efectuează folosind unul dintre amestecurile:

  1. FASTAC 10EC – 0,02% + MERPAN 50WP – 0.25% sau
  2. INSEGAR 25WP – 0.03 % + CAPTAN 50 – 0.15% sau
  3. EFORIA 045ZC – 0.15% + TOPSIN 70 WDG – 0,07%.

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în România.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului este în intervalul: 12.05 – 17.05.2018.

La prepararea soluţiei se vor respecta toate instrucţiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani,

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare precum şi Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016.

                     

Sursă: ing. Virgil Itu.