Tratamentul fitosanitar la varză

Oficiul Fitosanitar Brașov a emis un buletin de avertizare prin care recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la varză pentru combaterea dăunătorilor: musca verzei (Chortophila brassicae) tratamentul I pentru generația II, păduchele cenușiu (Brevicoryne brassicae L.), folosind unul din prdusele de mai jos:

INSECTICIDE

PRODUS DOZA
ACTARA 25 WG 0,02%
CONFIDOR ENERGY 0,36 litri/ha
DECIS MEGA 50 EW 0,120 litri/ha
FURY 10 EC 0,02%
KOHINOR 200 SL 0,3 litri/ha
MAVRIK 2 F 0,05%
MOSPILAN 20 SG 0,0125%

 

Perioada optimă de tratament: 25-29.05.2018

Alte recomandări:

Tratamentul se repetă la interval de 10-12 zile.

Folosiți numai produse de protecția plantelor omologate în România și provenite din surse autorizate. Citiți cu atenție eticheta produsului înainte de utilizare și respectați recomandările.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecția plantelor, pe cele de securitate  a muncii, de protecție a albinelor și animalelor.

Pentru o mai bună informare puteți accesa „Ghidul pentru utilizarea în siguranșă a produselor de protecție a plantelor’’, disponibil la https://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html.

Sursă: Oficiul Fitosanitar Brașov.