U.N.C.S.V. PREZENTĂ LA CONFERINȚA EUROPEANĂ

”REGÂNDIREA COOPERATIVELOR

DE LA LOCAL LA GLOBAL, DIN TRECUT CĂTRE VIITOR”

În perioada 13-15 iulie 2022, la Atena,  a avut locConferința Europeană organizată de Universitatea de Științe Sociale și Politice Panteion, Universitatea de Științe Agricole, Institutul CO-opAbility, cu sprijinul celor mai importante 5 cooperative din Grecia și în parteneriat cu Alianța Internațională a Cooperativelor.

Tema a fost Regândirea Cooperativelor: De la local la global și din trecut către viitor.

În cadrul conferinței au avut loc prezentări la peste 150 de articole științifice și mese rotunde pe teme de interes precum: Platforma și Legea Cooperativelor, Cooperativele și dezvoltarea sustenabilă, Scalarea etică a mișcării cooperatiste, Cooperativele și impactul social, economic și de mediu, problemele curente ale cooperativelor agricole, Taxarea și cooperativele, Cooperarea în agricultură, perspective și obstacole, Lecții învățate din studiile de caz prezentate, Evaluarea impactului cooperativelor în economia circulară, Cooperative și finanțare, Cooperative și guvernare,  Legea cooperativelor și politici și politică, Identitatea cooperativelor, convergențe și divergențe, Educația Cooperatistă și Dezbateri privind crearea unei noi legi a cooperativelor în Grecia beneficiind de suportul experților Alianței Internaționale a Cooperativelor.

La conferință au fost prezenți cei mai importanți 100 de cercetători și practicieni specializați pe cooperative, la nivel mondial.

Provocările comitetului cooperativ de cercetare al Alianței Internaționale a Cooperativelor sunt:

  • Să creeze o mai bună cunoaștere a întreprinderilor cooperatiste;
  • Promovarea unui sistem educațional care să includă cooperativele;
  • Să evite confuzia dintre concepte (cooperative, întreprinderi sociale, societăți comerciale,etc);
  • Să echilibreze condițiile de concurență între cooperative și alte forme de întreprinderi;
  • Eliminarea barierelor juridice care creează constrângeri nejustificate pentru membrii cooperatori.

Cooperativele sunt un vehicul important pentru mobilizarea resurselor locale până la o masă critică și, prin urmare, o platformă importantă de inovare socială în zonele rurale.

Dialogul și controlul democratic sunt trăsături cheie ale relevanței strategice în cadrul modelului cooperatist.

Cooperativele își servesc membrii cât mai eficient și consolidează mișcarea cooperatistă prin colaborare, prin intermediul structurilor locale, regionale, naționale și internaționale. 

Cooperativele lucrează pentru dezvoltarea durabilă a comunităților lor prin politici aprobate de membrii lor.

Obiectivele cooperativelor, sunt nu doar economice și financiare, dar și non-financiare precum, dezvoltarea comunității locale, satisfacție și încredere între membrii cooperatori.

Managerii cooperativelor ar trebui să se concentreze pe crearea unor experiențe pozitive pentru membri (economice și non-economice), care să conducă la păstrarea/recrutarea membrilor și la creșterea participării acestora, ceea ce duce la o organizație cooperatistă mai eficientă și mai de succes.

,,Scopul nostru este de a contribui la formularea unui discurs public și de a activa un act social sub forma unui plan de acțiune socială, de mediu, politică și ideologică care să ofere perspective și speranță; un plan de acțiune care vizează stabilirea unui sistem global de muncă, de consum și de viață care să conducă la eliberarea socială a omului pe o planetă durabilă’’ (Lazaros Aggelou).

Totodată în cadrul evenimentului s-a acordat premiul de excelență și recunoștință lui Henry Hagan pentru contribuția importantă adusă la completarea legislației cooperativelor, practizarea teoriei și teoritizarea practicii prin activitatea desfășurată în Organizația Internațională a Muncii și Alianța Internațională a Cooperativelor și a publicațiilor realizate de acesta.  

Este nevoie de rescrierea identității cooperativelor și pune mai mult accent pe educație, instruire, perfecționare, conectivitate, solidaritate, încredere și reciprocitate.

Cooperativele sunt instrumentul cel mai adecvat pentru a combate fragmentarea terenurilor, avea acces la inovare, digitalizare, realiza agricultură de precizie, reduce amprenta de carbon, cantitatea de fertilizanți, pesticide și consumul de apă în irigarea culturilor și îmbunătății indicatori precum: valoarea adăugată pe membru, valoarea adăugată pe ha și evoluția cifrei de afaceri a membrilor prin desfășurarea activității prin intermediul cooperativelor agricole.

Împreună pentru viitor!

Echipa U.N.C.S.V.

* Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sector Vegetal  – UNCSV este o organizația profesională umbrelă a cooperativelor din sectorul vegetal înființată în 2017, care răspunde provocărilor cu care se confruntă membrii săi din cele 40 de cooperative agricole. Aceasta reprezintă și apăra interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale și internaționale și cu asociații internaționale echivalente,  pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice a membrilor și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România.