UE investește peste 1 miliard de euro în proiecte inovatoare pentru decarbonizarea economiei!

Uniunea Europeană investește peste 1,1 miliarde EUR în 7 proiecte inovatoare de mare anvergură în cadrul Fondului pentru inovare.

”Granturile vor sprijini proiectele care vizează introducerea pe piață a tehnologiilor revoluționare în industriile energointensive, a hidrogenului, a captării dioxidului de carbon, a utilizării și stocării energiei și a energiei din surse regenerabile. Proiectele sunt situate din Belgia, Italia, Finlanda, Franța, Țările de Jos, Norvegia, Spania și Suedia.Cele 7 proiecte au fost selectate pentru finanțare în cadrul primei cereri de propuneri din cadrul Fondului pentru inovare care vizează proiecte de mare anvergură, și anume proiecte cu costuri totale de capital de peste 7,5 milioane EUR. Aceste proiecte au fost evaluate de experți independenți în ceea ce privește capacitatea lor de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în raport cu tehnologiile convenționale și de a inova dincolo de stadiul actual al tehnologiei, fiind, în același timp, suficient de mature pentru a permite implementarea lor rapidă. Printre celelalte criterii de selecție se număra potențialul de scalabilitate și de rentabilitate al proiectelor.Proiectele selectate vizează o gamă largă de sectoare relevante pentru decarbonizarea diferitelor părți ale industriei și ale sectoarelor energetice din Europa, cum ar fi industria chimică, industria siderurgică, industria cimentului, rafinăriile, energia electrică și energia termică. Toate proiectele fie fac deja parte din centre industriale, fie lansează clustere de decarbonizare ale industriilor interconectate.Iată o prezentare pe scurt a proiectelor:Industrii energointensive: un proiect din Suedia vizează eliminarea completă a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de producția de oțel prin utilizarea hidrogenului din surse regenerabile în Gällivare și Oxelösund. Un alt proiect, în Finlanda, va demonstra două modalități de producere a hidrogenului curat la o rafinărie din Porvoo, prin intermediul energiei din surse regenerabile și prin captarea CO2 și stocarea permanentă a acestuia în Marea Nordului. În Franța, un proiect va capta emisii inevitabile într-o fabrică de ciment și, în parte, va stoca CO2 din punct de vedere geologic în Marea Nordului și, în parte, îl va integra în beton. Pentru a reduce emisiile în producția de hidrogen și de substanțe chimice, un proiect din Belgia va dezvolta un lanț valoric complet de captare, transport și stocare a carbonului în portul Anvers.Energie din surse regenerabile: un proiect din Italia va dezvolta o linie-pilot la scară industrială pentru fabricarea de celule fotovoltaice inovatoare și de înaltă performanță în Catania. Un alt proiect din Spania va transforma deșeurile municipale solide nereciclabile din El Morell în metanol, un combustibil chimic de bază esențial și cu emisii reduse de dioxid de carbon. Un alt proiect din Suedia va crea o instalație la scară largă de bioenergie cu captare și stocare a dioxidului de carbon în cadrul centralei sale existente de cogenerare a energiei termice și electrice pe bază de biomasă din Stockholm”, a transmis Daniel Buda, Europarlamentar.