Cheia unei fertilizări corecte în actuala criză energetică

In conditiile schimbarilor climatice si a conjuncturii energetice actuale fermierii se confruntă cu multe provocări. Acestia trebuie să fie eficienti pentru a rămâne în afaceri iar în sistemele de producție trebuie să fie flexibili si orientati deopotriva catre preocupările legate de mediu. Aceste cerințe sunt în plus față de provocările obișnuite ale vremii, bolilor si dăunătorilor, dar și a piețelor incerte.

Un „sistem sustenabil si durabil de producție” este un termen adesea folosit pentru a descrie o filozofie de management care va fi adoptată de catre acei fermieri care vor să faca performanta si sa rămână in business si pe viitor ca producători agricoli. Această filozofie include punerea în aplicare a strategiilor de gestionare a culturilor care necesita Inputuri adecvate, de înaltă calitate pentru producerea de alimente, combustibili si fibre eficiente din punct de vedere economic, dar și cu responsabilitatea suplimentară de a proteja mediul înconjurător”.

Această combinație de productivitate și responsabilitate descrie cel mai exact termenul de „Sistem sustenabil si durabil de producție”. Acest concept implica in primul rând adoptarea celor mai bune practici de management – BMP. Odată ce BMP a fost instituit in cadrul fermei acesta trebuie să conducă la randamente economice maxime durabile in paralel cu protejarea ecosistemelor agricole.

Am putea sa luam de exemplu doi fermieri din ferme învecinate. Ambele ferme au costuri fixe similare, soluri și același randament potențial. Cu toate acestea, unul dintre ei are capacitatea sa crească în mod constant producțiile agricole și să se bucure de profituri mai mari. Explicația este ca acel fermier mai profitabil face o treabă mai bună in selectarea și gestionarea inputurilor. Astfel el si-a dezvoltat si a aplicat o strategie de gestionare a bunelor practici de management a producției – BMP.

Toți fermierii au acces in mod egal la informații privind producția vegetală, dar si la cele mai recente progrese tehnologice prin: consultarea presei agricole, întâlniri cu agricultorii, oameni de știință, universitatile, agențiile de consultanta si consultanții independenți; chiar și vecinii pot fi uneori surse de informații. Succesul este asigurat la acei fermieri care folosesc aceste informații într-un sistem de producție adaptat la condițiile specifice fermelor proprii.

In acest sens, noi, Naturevo,  ne implicam in crearea de programe flexibile personalizate pentru clienții noștri. In plus ne dorim ca fermierii clienți ai noștri sa poată spune in final ca au realizat PRODUSE AGRICOLE FĂRĂ REZIDUURI PENTRU O HRANĂ SĂNĂTOASĂ.

Acest deziderat poate fi atins prin mai multe verigi:

  1. diminuarea consumului specific al îngrășămintelor de sol in paralel cu creșterea randamentului de utilizare a acestora;
  2. diminuarea impactului negativ al produselor de sinteză asupra ecosistemelor, plantelor si produselor agricole;
  3. utilizarea produselor pentru protecție a plantelor (PPP) cu degradare rapidă și integrală;
  4. utilizarea produselor speciale de tip „ecologic”, în special în fazele finale de vegetatie a culturilor sau inainte de recoltare.

Aici, in acest articol, mă voi referi doar la diminuarea consumului specific al îngrășămintelor de sol. In condițiile crizei energetice actuale care a dus la scumpirea de 3-4 ori a îngrășămintelor clasice, acest aspect devine un obiectiv al oricărui fermier. Un al doilea motiv este poluarea si restricțiile impuse de autorități prin regulamente la nivel european, fapt care limitează din ce in ce mai mult cantitățile de îngrășăminte folosite in ferme. Toate aceste lucruri vor determina schimbarea modului de fertilizare in agricultura modernă și folosirea îngrășămintelor cu eliberare lentă și/sau controlată, care au potențial redus de poluare, dar si randament sporit de utilizare de către plante comparativ cu îngrășămintele clasice. 

Exista o multitudine de substanțe care au fost folosite ca inhibitori (DCD, Nitrapyrin, NG etc) si care pot fi folosiți in scopul reducerii poluării, dar printre cele mai performante se numără DMPP ca inhibitor de nitrificare de la Compo si LIMUS – un complex de inhibitori de urează dezvoltat de BASF. 

DMPP este considerat cel mai performant inhibitor de nitrificare, cu o activitate pana la 90 zile, in funcție de umiditate si temperatura si este relativ imobil în sol. Produsele Naturevo cu inhibitor de nitrificare DMPP din GAMA NOVATEC, au procesul de nitrificare încetinit, iar azotul este eliberat controlat. Mai mult decât atât, un aspect foarte important este că se reduc dozele de îngrășăminte folosite cu 30-50 %, iar disponibilitatea azotului este corelata cu cerințele de creștere ale plantelor; eficiența de utilizare a elementelor nutritive din compoziția îngrășămintelor este mult crescută. De asemenea, cercetarea a arătat că în prezența inhibitorului de nitrificare DMPP creste in plus si randamentul de utilizare a fosforului de peste 3-4 ori, dar si al microelementelor Zn, Cu, Fe, Mn, de peste 2-3 ori fata de îngrășămintele clasice fara inhibitori.

Așadar, uzanța celor mai bune practici de management (BPM) pentru creșterea eficienței nutrienților începe cu utilizarea unor îngrășăminte adecvate și echilibrate aplicate  corect, într-un mod precis și în timp util, in paralel cu utilizarea celor mai bune  practici agrotehnice și de conservare a mediului înconjurător.

Prin punerea în practică a acestor bune practici de management BMP pierderile de azot, fosfor si altor elemente din  solurile agricole pot fi controlate. Punerea în aplicare a acestor strategii  este benefica atât din punct de vedere economic cât și ecologic pentru fermier. Integrarea acestor BPM in cadrul fermelor crește potențialul de producție al culturilor, eficiența intrărilor și îmbunătățește profitul.

Astfel, oferta de produse Naturevo pentru fermierii care vor sa aplice tehnologii performante este diversificată și adaptată unei agriculturi performante si durabile.

Nu este ușor să renunțăm la obiceiurile vechi și să aplicăm ceva modern, dar când o facem, culturile ne vor răsplăti prin producții ridicate și profitabile.

Echipa Naturevo vă ajută să faceți lucrurile diferit!     

Si in final sa nu uitam:

Notiunea de proprietate este cel mai volatil si inselator sentiment. Pământul nu este al nostru; el este luat cu împrumut de la generațiile trecute pentru a fi transmis generațiilor următoare la un nivel calitativ superior!

Vorba unui bătrân: „Băiete, ia aminte! Când pleci nu iei nimic cu tine! Gol ai venit si gol pleci! Tot ce ai rămâne aici!”

„Așadar, sa avem grijă de PĂMÂNTUL nostru! Altul nu avem!”

Vreți să obțineți un profit maimare, cu soluții moderne?

Apelați la echipa de specialiști NATUREVO!

https://www.naturevo.ro/contact

Florian Lazăr – Director Tehnic NATUREVO