Comisia Europeană a aprobat Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 (PAP) al României

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a primit aprobarea Comisiei Europene privind Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027.

Alocarea financiară totală, pentru perioada de programare 2021 -2027 acordată României pentru acest program, este de 232.072.724,00 milioane euro, din care contribuția UE reprezintă 162.450.905,00 milioane euro.

Prin implementarea acestui program, MADR va contribui la:

  • dezvoltarea unui pescuit comercial durabil marin şi în apele interioare;
  • o acvacultură durabilă şi competitivă, care să folosească eficient resursele disponibile;
  • organizarea pieţei pescăreşti, inclusiv consolidarea organizaţiilor pescăreşti şi sprijinirea lanţului scurt de comercializare;
  • dezvoltarea zonelor pescăreşti, punând în valoarea oportunităţile oferite de economia albastră durabilă.

Axa prioritară care beneficiază de cea mai mare alocare financiară, respectiv de 108.401.171,00 euro, este dedicată promovării activităților sustenabile de acvacultură, precum și prelucrării și comercializării produselor provenite din pescuit și acvacultură, contribuind astfel la securitatea alimentară în Uniunea Europeană.

Următoarea axă prioritară, cu o alocare financiară totală de 55.813.488,00 euro, vizează promovarea pescuitului durabil și a refacerii și conservării resurselor biologice acvatice, urmată de axa prioritară dedicată facilitării dezvoltării unei economii albastre durabile în zonele costiereinsulare și continentale și favorizarea dezvoltării comunităților care practică pescuitul și acvacultura, care va dispune de o sumă în valoare de 53.933.702,00 euro.

Programul este corelat cu Pactul Verde European, cu Strategia UE pentru biodiversitate pentru 2030, precum și cu Strategia de la fermă la consumator și încurajează reziliența, tranziția verde, tranziția digitală și valoarea adăugată în cadrul sectorului de pescuit și acvacultură.

Toți cei interesați pot consulta documentul aici: https://ampeste.ro/pap-2021-2027/programul-pentru-acvacultura-si-pescuit-2021-2027.html.