Comitetul Economic și Social European lansează ediția 2021 a Premiului societății civile!

Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat apelul la candidaturi pentru Premiul pentru societatea civilă 2021. Alegând politicile climatice ca temă a premiului său, CESE va selecta câștigătorii dintre inițiativele creative și inovatoare care vizează promovarea unei tranziții echitabile către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice.

Candidaturile pot fi depuse de toate organizațiile societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care acționează la nivel local, regional, național sau european. Premiul este deschis și persoanelor fizice care își au reședința în UE. Inițiativele și proiectele eligibile trebuie să se desfășoare în UE. CESE va recompensa proiecte dedicate climei, reflectând contribuția societății civile la realizarea neutralității climatice.

Termenul de depunere a candidaturilor este 30 iunie 2021, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului). Premiile, cu o valoare totală de 50 000 EUR, vor fi împărțite între maximum cinci câștigători. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc probabil în cadrul sesiunii plenare a CESE din 8 și 9 decembrie 2021 de la Bruxelles, în funcție de situația sanitară. Prezentarea completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile pe site-ul CESE: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.