Noua strategie privind solul trebuie să cuprindă măsuri concrete de protejare și de stimulare a practicilor durabile!

Parlamentul European a adoptat rezoluția cu privire la protecția solului. Solul joacă un rol central ca habitat și patrimoniu genetic, deoarece găzduiește 25 % din biodiversitatea mondială, asigură servicii ecosistemice esențiale pentru comunitățile locale și la nivel mondial, cum ar fi furnizarea de alimente și de materii prime, reglarea climei prin sechestrarea carbonului, purificarea apei, reglarea substanțelor nutritive sau controlul dăunătorilor, servește ca bază pentru activitatea umană și contribuie la prevenirea inundațiilor și a secetei.

Prin intermediul acestei rezoluții s-a solicitat Comisiei să elaboreze un cadru juridic comun la nivelul UE pentru protecția și utilizarea durabilă a solului, care să trateze toate pericolele importante pentru sol și care să includă, printre altele resurse financiare adecvate pentru protecția solului, un mecanism de schimb de bune practici, formare, precum și măsuri de control adecvate, obiective, indicatori, inclusiv indicatori armonizați, și o metodologie pentru monitorizarea permanentă a situației solului și pentru raportarea cu privire la aceasta.

Virginijus Sinkevičius, Comisar European pentru Mediu, oceane și pescuit, a transmis următorul mesaj în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European: „Protecția solului este una dintre provocările cele mai importante. Solul este singurul mediu care nu este acoperit de un cadru comprehensiv. Acest lucru reduce stimulentele actuale și limitează abilitatea Europei de a-și atinge obiectivele în viitor. Fără acțiune, degradarea solului va continua să fie accelerată. Noul cadru ar trebui să dea certitudine juridică în UE în ceea ce privește utilizarea durabilă a solului. În ceea ce privește finanțarea, susținerea financiară pentru regenerarea solului este extrem de importantă și permite utilizatorilor să folosească practicile durabile. Fondurile pentru acest lucru sunt multiple: PAC, Life, Orizont Europa, Misiunea pentru sănătatea solului. Expertiza agricultorilor e necesară pentru a ne atinge obiectivele